Arvioitu lukuaika 1 min

Opas siitä, miten luontoa voidaan hyödyntää hyvinvoinnin edistävien ympäristöjen luomisessa

Käytännöllinen opas neuvoo terveyspalvelujen suunnittelijoita hyödyntämään viheralueita potilaiden kuntouttamisessa.

Trees for Transition. Working woodlands for a sustainable future.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Käytännöllinen opas neuvoo terveyspalvelujen suunnittelijoita hyödyntämään viheralueita potilaiden kuntouttamisessa.

Aiheet

Luonto ja terveys

Luonnolla on monia hyvinvointia parantavia vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää hyvinvointimatkailun, kestävien rakennettujen ympäristöjen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Myös teknologian avulla luontoarvoja voidaan tuoda ihmisten ulottuville. Tämä tuo uudenlaista liiketoimintaa hyödyntämällä esimerkiksi kuuloaistia, paikkatietoa ja yhteisöllisyyttä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Mistä on kyse?