archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Puhelimen näytöllä ja silmälasien sangoissa väikkyy metsäalan muutos

Metsämessuilla Sitran kiertotaloustiimi marssittaa lavalle väläyksiä tulevaisuuden metsäalan menestystarinoista.

Kirjoittaja

Nani Pajunen

Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Julkaistu

Metsämessuilla Sitran kiertotaloustiimi marssittaa lavalle väläyksiä tulevaisuuden metsäalan menestystarinoista. Perjantaina 11. marraskuuta Helsingin Messukeskuksessa esillä ovat niin puiset silmälasikehykset, metsien käytön optimointi, funktionaalinen hiili, partiohuivit kuin lyhytelokuvatkin. Kaikkia yhdistää kiertotalous.

Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaali ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla ja älykkyydellä. Sitra julkaisi maailman ensimmäinen kansallisen kiertotalouden tiekartan syyskuussa. Tiekartta näyttää Suomelle askeleet kestävään menestykseen.

Suomi haluaa kehittää kiertotalouden edelläkävijän asemaansa aiempien vahvuuksien pohjalta. Yksi kiertotalouden tiekartan viidestä painopistealueesta pohjautuukin metsiin. Niin sanotun metsäperäisten kiertojen painopistealueen tavoitteena on, että Suomi on johtava biokiertotalousmaa korkealuokkaisen metsätalouden ja teollisuuden ansiosta. Uudet kaupalliset tuotteet, palvelut ja yhteistyömallit sekä digitaalisten teknologioiden kehitys ja käyttöönotto luovat globaalia kilpailukykyä.

Iltapäivällä Metsämessujen Metsälavalle marssitetaan kolme yritystä, jotka kertovat kuinka he tekevät uudenlaista liiketoimintaa metsäalalla. Simosol tarjoaa ratkaisuja metsien kartoittamisesta metsien käytön optimointiin, sekä metsien arvonmääritykseen. Kraa Kraa Eyewearin silmälasikehyksissä yhdistyvät hienostunut muotoilu ja kimmoisa puinen rakenne. Pajupojat Oy – WillowPartnersin liiketoiminta-alue on ”ylimääräisistä ravinteista funktionaalisiin hiiliin”. Heidän kanssaan keskustelemme siitä, millainen metsän arvo Suomelle on nyt ja tulevaisuudessa.

Kiertotalouden tiekartan toimenpiteillä pyritään myös siihen, että Suomeen syntyisi investointihankkeita, joissa kokeillaan biotuotteiden kaupallistamista. Miten yritykset näkevät tällaisten investointien vauhdittavan uuden liiketoiminnan syntyä metsäalalle ja ovatko uudet kiertotalouden liiketoimintamallit Suomen tulevaisuuden mahdollistajia?.

Kansallisen metsästrategian päätavoitteeksi on tiekartassa otettu Suomen metsäperäisten tuotteiden ja palveluiden kokonaisarvon maksimointi puun määrällisen käytön sijaan. Tämän uskotaan kannustavan korkeamman lisäarvon jalostustoiminnan kehittymiseen Suomessa. Tuoko tämä digitaalisten palvelujen tuottajille uusia liiketoimintamahdollisuuksia? Vaikuttaako se kaupunkilaisiin metsänomistajiin – voivatko he saada parempaa tuottoa omistukselleen?

Puolen päivän aikaan Metsälavalla esittelemme maailman ensimmäisen kiertotalouden mukaisen partiohuivin tarinan. Viime kesänä partiolaisten Roihu-jamboreella käytössä olleisiin huiveihin  käytetyt ylijäämämateriaalit ovat muun muassa kangastoimittajien poistuvia värejä, yrityksiltä käyttämättä jääneitä kankaita ja tuotannon ylijäämiä. Kenties maailman ympäristöystävällisimpien partiohuivien valmistuksessa on säästetty miltei 10 miljoonaa litraa vettä verrattuna tavanomaisiin puuvillahuiveihin.

Huivin tarinan jälkeen katsomme hetken lyhytelokuvia. Niihin johdattavat kysymykset:

  • Jaatko vaatteitasi kavereittesi kanssa? Jos kyllä, toteutat jo kiertotaloutta jakamistalouden muodossa.
  • Onko sinulla käytössä laite, joka pitäisi korjata, mutta sitä ei voida korjata? Kiertotaloudessa tavoitteena on saada tuote kestämään pitkään ja silloin se pitäisi pystyä myös korjaamaan.
  • Jääkö teillä kotona ruokaa yli ja päätyy jätteeksi? Miten yli jääneen ruuan saisi siirrettyä sinne, missä ruokaa ei ehkä ole tarpeeksi, vaikka naapurissa asuvalle vanhalle herralle?
  • Oletko huomannut, että ruokaa tai tavaroita pakataan turhaan? Voisiko tätä asiaa muuttaa? Ja haluatko sinä olla osa tätä muutosta?

Kysymykset olivat samoja, joilla haastoimme lokakuun alussa kaikki Suomen peruskoulujen yhdeksäsluokkalaiset muuttamaan kanssamme maailmaa. Halusimme ottaa nuoret mukaan tulevaisuustyöhön ja saimme peruskoulujen yhdeksäsluokkalaiset tekemään kanssamme kiertotaloutta näkyväksi – tällä kertaa lyhytelokuvan keinoin. Metsämessuilla näytämme kolme parasta elokuvaa ja voittajat palkitaan.

Kysymme koululaisilta, kuinka tuttu kiertotalous-termi heille on ja opetetaanko aihetta koulussa. Keskustelemme palkintotiimien kanssa yhteydestä kestävien luonnonvarojen käytön ja ilmastonmuutoksen välillä. Kysymme myös kuinka tärkeäksi he kokevat, että nuoria otetaan mukaan muutostyöhön kohti kestävää tulevaisuutta. Ja jotta osaamme jatkossa nostaa paremmin nuorten äänen kuuluville, kysymme heiltä evästyksiä tähän yhteistyöhön.