Poiminnat
Arvioitu lukuaika 1 min

Raportti: Miten arvioida ilmastotoimien vaikutuksia julkiseen talouteen?

Ilmastotoimien odotetaan vaikuttavan merkittävästi maiden julkiseen talouteen. Vaikutukset ulottuvat sekä verotuloihin että julkisiin menoihin. Selvitimme kansainväliselle valtiovarainministerien ilmastokoalitiolle, miten vaikutuksia ja niiden suuruusluokkaa voisi käytännössä arvioida.

Kirjoittaja

Antti Koistinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Maiden ja erityisesti valtiovarainministeriöiden tulisi valmistautua ilmastotoimien mahdollisiin julkistaloudellisiin vaikutuksiin. Kansalliset ja kansainväliset ilmastotoimet sekä teknologian ja käyttäytymisen muutokset voivat vaikuttaa julkisiin tuloihin ja menoihin nopeasti ja epälineaarisesti, kuten esimerkiksi eksponentiaalisena muutoksena.

Päästöjen vähentyminen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti tulee vaikuttamaan hyvin laajasti talouden eri sektoreihin, kuten energiasektoriin, liikenteeseen, kulutuskäyttäytymiseen, teollisuuteen, rakentamiseen sekä maa- ja metsätalouteen, ja sektorien kautta myös julkiseen talouteen.

Uusi selvitys How to Scope the Fiscal Impacts of Long-Term Climate Strategies? A Review of Current Methods and Processes tarkastelee, kuinka julkistaloudellisia vaikutuksia voi hahmottaa tilanteessa, jossa jopa lähivuosien näkymiin liittyy monelta osin merkittävää epävarmuutta. Selvitys on laadittu haastattelemalla kymmeniä mallintajia, tutkijoita ja ministeriöiden edustajia kansainvälisesti sekä koostamalla esimerkkejä kirjallisuudesta ja eri maissa tehdyistä toimista.

Raporttiin on kerätty myös arviointityön kehitysideoita sekä käytännön suosituksia ministeriöille ja valtioille. Hanke tehtiin omana selvitystyönä Sitrassa kansainväliselle valtiovarainministeriöiden ilmastokoalitiolle, mutta sen tuloksista toivotaan olevan apua myös Suomessa.

Tutustu raporttiin tarkemmin:

How to Scope the Fiscal Impacts of Long-Term Climate Strategies? A Review of Current Methods and Processes

Mistä on kyse?