artikkelit
Arvioitu lukuaika 3 min

Tervetuloa Suomeen, jos haluat kurkistaa terveysdatan käytön tulevaisuuteen!

Suomalaisten pitkä perinne tiedon keräämisestä ja hyödyntämisestä antaa etulyöntiaseman uusien yksilöllisten palvelujen ja reilun datatalouden kehittämiseen.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Kaikki suuret, ihmiskunnan historiaa mullistaneet tarinat ovat alkaneet jostain.

Esimerkiksi kirjoitustaitoa kehitettiin kauan sitten Mesopotamiassa ja teollisen vallankumouksen merkittäviä ensiaskeleita otettiin aikoinaan Britanniassa.

Vaan kukapa olisi uskonut, että dataan liittyvät palvelut, bisnes ja arki mullistettaisiin kaikista maailman paikoista juuri pienessä ja syrjäisessä Suomessa?

Maailmanhistoria osoittaa, että yksi kehitysaskel voi johtaa moniin muihin asioihin.

Kun useat, sinänsä toisiinsa liittymättömät kehityskulut yhdistyvät, seurauksena voi olla tekijöidensä summaa suurempi muutos niin ihmisten arjessa, tutkimuksessa kuin käyttämissämme palveluissakin – ja näiden kautta myös esimerkiksi ihmisten terveydessä.

Uusi aikakausi häämöttää, kun digitalisaatio kohtaa osaajat ja innostujat

Suomessa olemme juuri nyt tällaisessa erilaisten kehityskulkujen kohtauspisteessä. Merkittävin yhdistävä tekijä askeleissa kohti seuraavaa suurta edessä olevaa mullistusta on data.

Taustalla on pitkä, aina 1600-luvulla kirkonkirjojen perustamisesta alkanut suomalainen perinne erilaisten tietorekisterien rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä.

Kun tähän perinteeseen yhdistyvät nyt digitalisaation tuomat mahdollisuudet, suomalaisten tutkimus- ja teknologiamyönteisyys sekä vastikään päivitetty, datataloutta vauhdittava lainsäädäntö, Suomi ja suomalaiset voivat näyttää tietä koko Euroopan siirtymälle – tai suorastaan loikalle – reiluun datatalouteen.

Perustukset reilulle datataloudelle ovat jo olemassa

Reilu datatalous on luonnollista jatkoa aiemmille Suomessa toteutetuille, sähköistä asiointia vauhdittaville hankkeille.

Esimerkiksi Palveluväylä sujuvoittaa jo nyt datan liikkumista järjestelmästä toiseen Suomessa ja järjestelmän kotimaassa Virossa. (Sekä maailman mittakaavassakin ainutlaatuisesti myös näiden kahden maan välillä!)

Toukokuussa 2019 Suomessa astui myös voimaan laki sote-datan toisiokäytöstä, jonka mukaan eri rekistereissä olevia sosiaali- ja terveydenhuollon tietoja voidaan hyödyntää tilastointiin, tutkimukseen, opetukseen, tietojohtamiseen, viranomaisvalvontaan sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan.

Uusi laki tehostaa tutkijoiden ja palveluiden kehittäjien työtä, kun lupaprosessiin liittyvä asiointi tapahtuu yhden luukun periaatteella ja dataa voidaan hyödyntää useasta lähteestä aiempaa sujuvammin.

Menneisyys kohtaa tulevaisuuden HIMSS 2.0 Europessa kesäkuussa Helsingissä

Think-and-do-tank Sitra on yksi monista suomalaisista toimijoista, joka on viimeksi kuluneiden yli kymmenen vuoden aikana sekä laatinut visioita uusista, ihmislähtöisistä, datan käytön tavoista että kokeillut ja kehittänyt näitä visioita käytännössä lukuisissa pilottihankkeissa.

Tämä työ on seuraavaksi esillä Euroopan suurimmassa terveysteknologiatapahtuma HIMSS Europe ja Health 2.0:ssa kesäkuussa 2019 Helsingissä. Sitran osasto tapahtumassa on Future Lounge, missä ovat läsnä tulevaisuustyön molemmat puolet eli visiointi ja tekeminen.

Sitran näkemyksen mukaan terveydenhuollon tulevaisuus nojaa eettiseen datankäyttöön, joka puolestaan mahdollistaa siirtymän järjestelmäkeskeisestä sairaanhoidosta ihmislähtöiseen ja yksilölliseen hyvinvoinnin edistämiseen.

Paikan päällä pääset tutustumaan ajatuksiimme siitä, miltä reilun datatalouden tulevaisuus näyttää, sekä kuulemaan, miten tätä tulevaisuuttaa juuri nyt rakennetaan käytännössä – sekä myös sen, miten voit päästä tähän työhön mukaan!

It´s going to get a lot more personal!

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?