archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Yhteiskunnallisista yrityksistä vauhtia palvelutuotantoon

Julkaistu

Suomen Kuvalehdessä (5/2013) oli puheenvuoro yhteiskunnallisten yritysten tarpeellisuudesta ja niiden mahdollisuudesta tarjota uusia palveluita erityisesti sosiaali- ja terveyssektorilla sekä kulttuurialalla. Puheenvuorossa korostettiin, että kaikki yritystoiminta on hyväksi ja että pitäisi pystyä hyväksymään monimuotoisuus myös yrittäjyydessä ja yrityksissä. Myös julkisen sektorin palvelutuotannossa tämä on huomattu, ja palveluita pyritään tuottamaan entistä asiakaslähtöisemmin (esim. TEM:in HYVÄ-hanke). Valtion uusimmassa Tulevaisuusselonteossa on visioitu, että ”Yrittäjyys on helppoa, arvostettua ja suosittua”.

Yhteiskunnallisen yrityksen voitosta puolet yhteiskunnalliseen hyvään

Yhteiskunnallisista yrityksistä ei ole olemassa lakia tai tiukkoja määritelmiä, mutta Suomalaisen työn liitto on lanseerannut yhteiskunnallisten yritysten merkin, jonka saamiseksi on täytettävä tietyt arvopohjaiset kriteerit. Muun muassa voitosta vähintään puolet tulee suunnata yhteiskunnallisen hyvän tekemiseen. Suomessa yhteiskunnalliset yritykset ovat toimineet jo pitkään, ja niitä on arvioitu olevan tuhansia. Yhteiskunnallinen yritys voi toimia yrityksenä, säätiönä, osuuskuntana tai yhdistyksenä.

Yhteiskunnallinen yritys ei ole sama asia kuin sosiaalinen yritys. Sosiaalisessa yrityksessä työllistetään vajaakuntoisia osittain valtion tuella. Lainsäädäntö määrittelee sosiaalisen yrityksen toimintaehdot. Sosiaalinen yritys on yksi yhteiskunnallisen yrityksen ilmentymä.

Suomen yhteiskunnalliset yritykset tarvitsevat yhteisen strategian

Suomessa esiintyy edelleen paljon väärinkäsityksiä siitä, mitä yhteiskunnalliset yritykset ovat ja miten ne toimivat. Näitä väärinkäsityksiä pyritään korjaamaan ja useat oppilaitokset ovat nostaneet yhteiskunnalliset yritykset esille opetuksessaan. Myös yhteiskunnallisia yrityksiä tutkiva tutkijaverkosto Finsern tuottaa paljon kaivattua tietoa.

EU:n komission sisämarkkina-alueen vastuuseen kuuluvan Social Business Initiative (SBI) -hankkeen johtaja Robert Morch rohkaisi suomalaisia yhteiskunnallisia yrittäjiä järjestäytymään ja laatimaan yhteisen strategian, jonka avulla toimintamallia voitaisiin levittää. Hän kummeksui Suomessa yhteiskunnallisiin yrityksiin suunnattua kritiikkiä. Toimintamalli tarjoaa vain yhden vaihtoehdon yrittäjiksi haluaville ja erityisesti sellaisille potentiaalisille yrittäjille, jotka haluavat toteuttaa yhteiskuntavastuuta laajasti sekä toimintansa kautta että rajoittamalla voitonjakoa.

Robert Morch kävi Suomessa marraskuussa 2012 ja osallistui Sitran ja Social Business Internationalin järjestämään keskustelutilaisuuteen, josta koostettiin yhteenveto Euroopan Unionin Social Business Initiative – Mahdollisuuksia Suomelle.

Asiakaslähtöisyyttä, tervettä kilpailua ja innovaatioita – omista lähtökohdista

On oikein, että yrittäjät saavat perustaa yrityksensä omista lähtökohdistaan ja omasta arvopohjastaan käsin – erityisesti silloin, kun täyttävät samalla normaalin, terveen liiketoiminnan edellytykset eli tekevät voittoa, maksavat veroja ja työllistävät.

Monituottajamalli helpottaa kuntien järjestämisvastuulla olevien palvelujen tuottamista vaikuttavalla tavalla. Monimuotoisuuden avulla syntyy erilaista palveluntarjontaa ja saadaan riittävästi erilaisia toimijoita markkinoille, jotta terve kilpailu toteutuisi. Tälle monituottajakentälle sopii mainiosti myös yhteiskunnallinen ja arvopohjaltaan asiakaslähtöinen yritys.

Yhteiskunnallinen yritys sisältää innovaatiopotentiaalia muun muassa asiakaslähtöisyytensä ansiosta. Asiakaslähtöisyys yhdistetään asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärrykseen. Kun suurin osa innovaatioista tehdään asiakasrajapinnassa, ovat asiakaslähtöiset toimintamallit palvelutuotannossa kaikkien meidän palvelunkäyttäjien, -järjestäjien ja -tuottajien yhteinen etu.

Toivotaan, että asenteet muuttuvat suopeammaksi nykyistä monimuotoisempaa yrittäjyyttä kohtaan.

Lisätietoa yhteiskunnallisista yrityksistä

Suomalaisen työn liitto lanseerasi viime vuonna yhteiskunnallisen yrityksen merkin.

Tutkijaverkosto Finsern perustettiin pari vuotta sitten ja tuottaa hyvinkin tarpeellista tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä ja niiden vaikuttavuudesta.

Suomen yhteiskunnallisten yrittäjien yhdistys SYY ry tarjoaa malliin pohjautuvaa yrittäjäkoulutusta.

Mistä on kyse?