blogit
Arvioitu lukuaika 3 min

Ennakoinnin peruskäsitteet haltuun ja kolme vinkkiä ennakointiviidakkoon

Tuntuuko tulevaisuus kuin vieraalta kieleltä? Saitko tehtäväksesi hahmottaa tulevaisuuden kehityskulkuja, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa? Tässä peruskäsitteet lyhyesti ja kolme vinkkiä, joilla pääset alkuun.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Ota peruskäsitteet haltuun

Ennakoinnissa käytetään paljon erilaisia käsitteitä, joiden merkitys vieläpä hieman vaihtelee koulukunnasta ja kontekstista riippuen. Tässä seitsemän käsitettä, jotka avaavat erilaisia lähestymistapoja tulevaisuuksiin.

 • Tulevaisuudet: ennakoinnissa puhutaan tulevaisuudesta monikossa, sillä on useita mahdollisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Mikään yksittäinen tulevaisuus ei vyöry päällemme vääjäämättä, vaan voimme vaikuttaa siihen, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu.
 • Trendi: kehityssuunta, kuvaus muutoksesta. Trendi kertoo, mihin suuntaan asiat tällä hetkellä muuttuvat. Trendit voivat vaihdella alueittain ja muuttua lyhyelläkin aikavälillä.
 • Megatrendi: laaja muutoksen kaari, useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta. Megatrendi kuvaa yhteiskunnallista muutosta, joka usein tapahtuu globaalilla tasolla ja joka ei muutu kovin nopeasti.
 • Tulevaisuuskuva: kuvaus mahdollisesta tulevaisuudesta esimerkiksi kuvien, tekstin tai videon avulla. Tulevaisuuskuvien avulla hahmotetaan ja havainnollistetaan erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.
 • Skenaario: Polku nykyhetkestä tiettyyn tulevaisuudenkuvaan tai sieltä nykyhetkeen. Skenaario muodostuu joukosta toisiaan seuraavia tapahtumia, jotka muodostavat uskottavan polun tulevaisuudenkuvan ja nykyhetken välillä.
 • Visio: kuvaus toivotusta tulevaisuuden tilasta. Visio kuvaa toimijan tahtotilaa ja edellyttää toimia, jotta sen kuvaamaan maailmaan päästään.
 • Heikko signaali: merkki nousevasta asiasta tai ensioire muutoksesta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Heikko signaali on tulkitsijalleen yllättävä, pakottaa haastamaan oletuksia nykyisestä ja siksi se on usein vaikea huomata tai helppo jättää huomiotta.

Yksinkertaistaen voisi sanoa, että trendit kuvaavat tällä hetkellä näkyviä kehityskulkuja, heikot signaalit ei-ilmeisiä kehityskulkuja ja visio sitä, minkä tulevaisuuskuvan halutaan tapahtuvan ja miten trendeihin ja heikkoihin signaaleihin suhtaudutaan. Lisää termejä löydät mm. tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalista ja Sitran tulevaisuussanastosta.

Kolme vinkkiä ennakointiin

 1. Hyödynnä olemassa olevaa tulevaisuustietoa ja verkostoja.
  Ennakointia tehdään paljon Suomessa ja maailmalla. Tyhjältä pöydältä ei tarvitse aloittaa, sillä tulevaisuustietoa ja ennakointioppaita on tarjolla runsaasti. Käsiteviidakon ja ennakointitietovuoren kanssa ei tarvitse jäädä yksin, sillä varsinkin Suomessa on useita ennakoinnin verkostoja, joista löytyy vertaistukea ja uusimmat tietovinkit. Katso listaus muiden kokoamista materiaaleista ja ennakoinnin verkostoista.
 2. Mieti muutosta ihmisen tasolla.
  Tulevaisuutta ajatellaan helposti hyvin yleisellä tasolla. Se kuitenkin tapahtuu ihmisten arkielämän tasolla ja riippuu päivittäisistä valinnoista ja toimista. Jotta tulevaisuusajattelusta tulee ymmärrettävää, kannattaa pohdinnoissa pitää mielessä ihminen ja arki. Tulevaisuuden tekijän työkalupakista löytyy menetelmiä myös tähän.
 3. Älä unohda toivoa.
  Tulevaisuus saattaa näyttää tällä hetkellä epävarmalta, pelottavalta, jopa ahdistavalta. Uhkakuvia on runsaasti. Ei kuitenkaan kannata unohtaa toivoa. Vaikka ei olekaan toivoa siitä, että kaikki säilyisi ennallaan, se ei tarkoita, etteikö tulevaisuus voisi olla monella tavalla parempi, vaikka onkin toisenlainen. Nyt on oleellista etsiä toivon lähteitä, ja miettiä millaisia kehityskulkuja haluaa vahvistaa nykyhetkessä, jotta tulevaisuus olisi parempi.

Mistä on kyse?