Ennakoinnin peruskäsitteet haltuun ja kolme vinkkiä ennakointiviidakkoon

Tuntuuko tulevaisuus kuin vieraalta kieleltä? Saitko tehtäväksesi hahmottaa tulevaisuuden kehityskulkuja, mutta et oikein tiedä mistä aloittaa? Tässä kolme vinkkiä, joilla pääset alkuun.
Mikko Dufva

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi, Sitra

Julkaistu

Ota peruskäsitteet haltuun

Ennakoinnissa käytetään paljon erilaisia käsitteitä, joiden merkitys vieläpä hieman vaihtelee koulukunnasta ja kontekstista riippuen. Tässä viisi käsitettä, jotka avaavat erilaisia lähestymistapoja tulevaisuuksiin.

  • Trendi: kehityssuunta, kuvaus muutoksesta. Trendi kertoo mihin suuntaan asiat tällä hetkellä muuttuvat.
  • Megatrendi: laaja muutoksen kaari, useista ilmiöistä koostuva yleinen kehityssuunta. Megatrendi kuvaa yhteiskunnallista muutosta, joka usein tapahtuu globaalilla tasolla.
  • Tulevaisuuskuva: kuvaus mahdollisesta tulevaisuudesta. Tulevaisuuskuvien avulla hahmotetaan ja havainnollistetaan erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.
  • Visio: kuvaus toivotusta tulevaisuuden tilasta. Visio kuvaa toimijan tahtotilaa ja edellyttää toimia, jotta sen kuvaamaan maailmaan päästään.
  • Heikko signaali: merkki nousevasta asiasta tai ensioire muutoksesta, joka saattaa olla tulevaisuudessa merkittävä. Heikko signaali on merkki uudesta asiasta tai vanhan asian uudesta puolesta, tulkitsijalleen yllättävä, pakottaa haastamaan oletuksia nykyisestä ja siksi se on usein vaikea huomata tai helppo jättää huomiotta. Heikko signaali kuvaa asiaa, jolla voi olla tulevaisuudessa vaikutus, mutta ei vielä ole merkittävä, vaan vaatii aikaa kypsyäkseen.

Yksinkertaistaen voisi sanoa, että trendit kuvaavat tällä hetkellä näkyviä kehityskulkuja, heikot signaalit ei-ilmeisiä kehityskulkuja ja visio sitä, minkä tulevaisuuskuvan halutaan tapahtuvan ja miten trendeihin ja heikkoihin signaaleihin suhtaudutaan. Lisää termejä löydät mm. tulevaisuudentutkimuksen oppimateriaalista.

Hyödynnä olemassa olevaa tulevaisuustietoa

Ennakointia tehdään paljon Suomessa ja maailmalla. Tyhjältä pöydältä ei tarvitse aloittaa, sillä tulevaisuustietoa on tarjolla runsaasti. Sitran megatrendit samoin kuin Valtioneuvoston yhteiset muutoksentekijät keräävät yhteen keskeisiä Suomen kannalta oleellisia muutoskulkuja. Useat eri toimijat tekevät myös omia trendilistojaan, niitä voi katsoa esimerkiksi tämän blogin lopusta. Monet ajatushautomot, kuten NESTA ja IFTF julkaisevat tulevaisuustietoa eri aiheista. Muutoksen signaaleja puolestaan listaavat mm. Futures Centre ja Future agenda.

Tietoa löytyy paljon myös siitä, miten ennakointia tehdään. Ennakoinnissa on menetelmien osalta runsaudenpula, ja sopivien menetelmien valinta riippuu tavoitteesta, resursseista ja kontekstista. Apua menetelmien valintaan löytyy yleisemmistä kehikoista ja kokonaisuuksista, joissa kuvataan ennakointiprosessin eteneminen, mikä menetelmä soveltuu mihinkin vaiheeseen ja miten yhdistää menetelmiä. Tulevaisuuden tekijän työkalupakki tarjoaa yhden tällaisen kokonaisuuden erityisesti yhteiskunnallisen vision rakentamista ajatellen. Muita kehikkoja ovat esimerkiksi:

Ennakointia varten on koottu myös runsaasti oppaita ja menetelmäkuvauksia, kuten:

Tee tulevaisuutta yhdessä

Käsiteviidakon ja ennakointitietovuoren kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Varsinkin Suomessa on useita ennakoinnin verkostoja, joista löytyy vertaistukea ja uusimmat tietovinkit. Kansallinen ennakointiverkosto kokoaa yhteen Suomen ennakointitoimijat ja -tiedon. Tulevaisuuden tutkimuksen seura tarjoaa tieteellisemmän yhteisön ja Futures Specialist Helsinki kokoaa yhteen tulevaisuuden parissa työskenteleviä. Koulutusta ennakoinnista ja tulevaisuuden tutkimuksesta tarjoaa mm. Tulevaisuuden verkostoakatemia, kouluille myös UNESCO Chair in Learning Society and Futures of Education ja Tulevaisuuskoulu.

Työkalut

Tulevaisuuden tekijän työkalupakki

Puuttuuko pitkä tähtäin? Tämä työkalupakki auttaa hahmottamaan tulevaisuuden trendejä ja heikkoja signaaleja sekä rakentamaan vision kohti parempaa huomista.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi, Sitra

Julkaistu

Lue lisää

Näillä eteenpäin.

Mistä on kyse?