Kuvaaja Veikko Somerpuro

Julkaistu 02.03.2018

Ilmasto-opetusta korkeakouluissa

Vuonna 2016 julkaistiin Sitran rahoittamana korkeakoulujen yhteinen Ilmasto.nyt – kurssikokonaisuus ilmastonmuutoksen perusteista. Mitä sille kuuluu nyt?
Kirjoittaja
Laura Riuttanen on tohtoritutkija ja ilmasto-opetuksen koordinaattori Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INAR:ssa.

Ilmasto.nyt siirtyi viime vuonna Helsingin yliopiston ylläpidettäväksi. Sen aineistoihin pohjautuvia kursseja opetetaan tällä hetkellä ainakin Helsingin yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Aalto yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa ja Metropolia ammattikoulussa. Helsingin yliopiston kurssit ovat olleet auki myös Avoimen yliopiston opiskelijoille. Uusia kursseja on suunnitteilla myös ainakin Itä-Suomen yliopistossa, Oulun yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Runsaassa vuodessa suomenkielisen Ilmasto.nyt mooc-kurssin on suorittanut 229 opiskelijaa ja englanninkielisen Climate.now:n 180 opiskelijaa.

Alustalle kirjautuneita on kaksinkertainen määrä ja alustalla vierailleita vielä paljon enemmän.

Ilmasto.nyt-työryhmä loi uudenlaisen opetuskonseptin yhdistämällä mooc-verkkokurssin ja lähiopetuksen. Konseptissa opiskelijat maantieteellisestä sijainnistaan huolimatta pääsevät maan parhaiden asiantuntijoiden opetukseen. Heillä on kuitenkin kontakti lähiopettajaan, jonka tehtävä on tukea oppimista.

Palaute sekä opiskelijoilta että opettajilta on ollut erittäin positiivista. Verkkomateriaali ja oppiminen verkossa on koettu antoisaksi. Toisaalta parasta kurssissa ovat monen mielestä olleet projektityöt monialaisissa ja monikansallisissa pienryhmissä. Opiskelijat ovat kokeneet ilmastonmuutoksen perusteiden opiskelun erittäin tärkeäksi oman tulevaisuutensa kannalta.

Kurssin projektitöinä onkin syntynyt monta innovatiivista ilmastoratkaisua. Esimerkiksi Helsingin yliopiston syksyn 2017 kurssilla opiskelijat ideoivat muun muassa mobiilisovelluksia ruokahävikin vähentämiseen, kasvisruokatapahtumia, alakoulujen ilmastoviikkoa, uusia metsänhoidollisia toimia hiilinielujen kasvattamiseksi sekä haavoittuvien maiden sopeutumistoimia. Vuoden 2016 kurssilla ideoitiin muun muassa viherkattoja, metsityshankkeita, levänkasvatusta ja keinoja riisinviljelyn metaanipäästöjen pienentämiseksi.

Opiskelijapalautetta

Tätä mieltä opiskelijat ovat olleet ilmasto.nyt-kurssista

“Very informative and suitable for everyone. MOOC-material was clear and well organized. I think this course is helpful for every university student, despite the field of study. I’m glad I joined this course.”

“(Group meetings) were really interesting because we had so different people in our group.”

”Iso kiitos etämahdollisuudesta luentojen osalta, arvostan sitä suuresti ei-helsinkiläisenä. Kuten myös siitä, että mahdollista oli suorittaa kurssi 2 op:na, jolloin tämä voi olla suhteellisen kevyt ratkaisu päivittää oma tietämys ilmastonmuutoksesta.”

“My very important take-home message from this course is that I can do something with my every day choices.”

Ilmasto.nyt-yhteistyöhankkeen tavoitteena oli, että kaikki Suomen korkeakouluopiskelijat opiskelisivat ilmastonmuutoksen perusteet jossain vaiheessa opintojansa. Matkaa tavoitteen saavuttamiseksi on, mutta alku on ollut rohkaiseva.

Samalla konseptilla on vuoden 2018 aikana valmistumassa ainakin kaksi uutta kurssikokonaisuutta: Kiertotalous.nyt ja Leadership for sustainable change. Molemmat toteutetaan Helsingin yliopiston MOOC-alustalle usean korkeakoulun yhteistyönä osana Sitran kiertotalous-avainaluetta.

 

Mistä on kyse?