archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lieksan LATU-ideamarkkinat 3.6.2013

Kirjoittaja

Julkaistu

Lieksan kaupungin henkilöstöllä oli mahdollisuus tutustua eri työyhteisöjen LATU-hankkeen puitteissa tuottamiin kehitysideoihin 3.6.2013 LATU-ideamarkkinoilla, jotka järjestettiin kulttuurikeskuksella. Ideamarkkinoiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistui kolmisenkymmentä sisäistä uudistajaa, jotka olivat kehittäneet luovia tapoja esitellä parhaimpia kehitysideoitaan (1-2 sisäistä uudistajaa oli valittu kustakin työyhteisöstä, ja heidän tehtävänä oli esimiesten tuella osallistaa koko työyhteisö ideoimaan oman työn ja työyhteisön kehittämistä). Värikkäät ja iloiset esittelypöydät innostivat keskusteluihin ja puhetta sekä iloista naurua riitti koko iltapäivän ajan.

Kehitysideoita oli tuotettu vajaassa kahdessa vuodessa runsaasti ja niiden arvioitu vaikuttavuus tuottavuuteen vaihteli 1000:sta – 15 000:een euroon. Huomattavaa on, että pienilläkin jokapäiväiseen työhön vaikuttavilla muutoksilla voi saada aikaan suuriakin rahallisia säästöjä.

Monet kehitysideat keskittyivätkin perustavaa laatua oleviin työelämää parantaviin asioihin. Työympäristön toimivuus ja viihtyvyys, sekä yhteisten käytäntöjen ja pelisääntöjen selkeyttäminen olivat monen työyhteisön kehittämisohjelmissa. Myös virkistyspäivillä koettiin olevan merkittävä vaikutus työssä jaksamisen, viihtymisen ja yhteishengen luomisen kannalta.

 Työelämän laatua parantavien kehitysideoiden lisäksi työyhteisöt olivat tuottaneet monia ideoita asiakaskokemuksen parantamiseksi. Esimerkkinä tästä on Lieksan terveyspalvelun kehitysidea, jossa keskimääräistä hoitoaikaa pystyttiin lyhentämään mahdollisimman varhaisella kuntoutuksen aloittamisella (esim. lonkkaleikattu potilas). Edellytyksenä kyseisen idean käytännön toimivuudelle on entistä tiiviimpi yhteistyö eri ammattikuntien ja toimintojen kesken.

LATU-ideamarkkinat koettiin hyödyllisiksi ja innostaviksi. Osallistujat kommentoivat tilaisuutta muun muassa seuraavasti:

”Vähän kysymysmerkkinä tulin, että mikä homma tämä LATU on? Asia on nyt selvinnyt ja tosi positiivisesti Ideamarkkinat ovat yllättäneet. Hyvältä näyttää, ja hieno kompakti paketti on saatu kasaan.”

”Oikein hyvä idea, luulin tulevani luennolle, mutta tämähän on todella hyvä tapa esitellä asioita.”

”Oli mukava nähdä mitä muissa työyhteisöissä oli tehty sekä huomata, että samojen haasteiden kanssa useissa paikoissa toimitaan.”

”Olin todella yllättynyt miten suuriakin hakkeita oli kehitetty .”

”Työpaikallakin on selkeää muutosta näkynyt, kun on saanut laittaa vapaasti ideoita – eikä niiden tarvitse välttämättä olla valtavan suuria.”

Kaksi vuotta jatkunut LATU-hanke päättyy vuoden 2013 lopussa. Systemaattinen henkilöstölähtöinen kehittäminen kuitenkin jatkuu Lieksassa, sillä LATU-hankkeen aikana luodut toimintatavat linkitetään kaupungin strategiaprosessiin ja muihin jo olemassa oleviin hallintorakenteisiin.

Kirjoittajat:

Sirkka Auvinen, LATU-valmentaja ja LATU-hankkeen Lieksan kuntavastaava, p. 050 381 8650

Terhi Harviala, Nuoriso-ohjaaja, sisäinen uudistaja, p. 040 10 44121