archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Maria Lohela: Kohti uutta demokratiaa

Julkaistu

Olen Maria Lohela, 33-vuotias perussuomalaisten kansanedustaja Turusta. Demokratia on kaunista. Toteutuessaan se on vielä kauniimpaa. Edustuksellinen demokratiamme on pitkän kehityskaaren saavutus, jota meidän pitäisi vaalia ja jonka läpinäkyvyyteen meidän tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Kansanedustajana tärkein tavoitteeni on se, että äänestäjät kokevat minun olleen lojaali niille arvoille ja periaatteille, joiden vuoksi he ovat valinneet juuri minut edustamaan itseään.

Demokratian haasteet liittyvät mielestäni kahteen asiaan: kiinnostuksen ja uskon puutteeseen. Ihmisten kiinnostus vaikuttamiseen ja osallistumiseen vaikuttaa vähentyneen. Toisaalta moni on kadottanut uskonsa demokratian toimivuuteen ja kokee, ettei asioihin voi kuitenkaan vaikuttaa. Näistä tai joistain muista syistä nukkuvien puolue on paisunut melkoisen kookkaaksi. Tässä esimerkissä ylikorostuu vaalien ja puoluepolitiikan merkitys demokratian toimintakanavana, vaikka se on osa myös jokapäiväistä elämää. Yhteiskunnan eheys ja yhteisvastuun kantaminen on rapistunut epävarmoina aikoina, jolloin huoli omasta tai läheisten pärjäämisestä on kasvanut.

Demokratia edellyttää rehellisyyttä ja avoimuutta. Järjestelmien läpinäkyvyyttä tulisi lisätä. Seurantamekanismeja tulisi kehittää. Avoimen keskustelun tulisi olla mahdollista ja siihen tulisi kannustaa. Demokratiassa kaikenlaisten mielipiteiden esittäminen on ok, vaikka juuri sinä olisitkin niistä eri mieltä. Vääristely, pimittäminen ja syyllistäminen ovat myrkkyä. Poliittisen kentän tulisi näyttää esimerkkiä kehittämällä omaa toimintaansa ja näyttämällä tulokset myös ulospäin.

Uusi demokratia on avoimuuden tuomista osaksi arkea. Se on toisten huomioon ottamista ja kannustamista. Jokaisen kuuluu päästä toimimaan kykyjensä ja taitojensa mukaan. Tsempataan toisia eteenpäin ja otetaan jokainen mukaan toimintaan. Demokratiaan kuuluu vastuunkanto, osallistuminen ja osallisena oleminen joka päivä.