archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Minne vie Suomen tie?

Etelä-Korea, Tanska, Saksa ja Japani ovat etunojassa valinneet kestävää kehitystä indikoivan vihreän tien tulevaisuuteen. Mikä on Suomen tie?

Kirjoittaja

Johanna Kirkinen

Johtava asiantuntija, ekologinen kestävyys, TkT, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Vierailin viime kuussa Etelä-Koreassa. Noin 50 miljoonan ihmisen valtio on noussut menestykseen kuin Feeniks-lintu tuhkastaan. Etelä-Koreasta onkin tullut 50-luvun sodan runtelemasta maasta teknohifistelijöiden mallimaa. Kahdella kolmasosalla eteläkorealaisista on älypuhelin, mikä näkyy katukuvassa.

Vuodesta 2009 lähtien Etelä-Koreassa on omaksuttu kansallisen vihreän kasvun strategia. Käytännössä tämä tarkoittaa uusiutuvien energiamuotojen käytön lisäämistä, energiatehokasta rakentamista, nollaenergiataloja, älykkäitä sähköjärjestelmiä, vetyautoja ja ekoteollisia puistoja, joissa yritykset hyödyntävät toistensa sivuvirtoja. 

Etelä-Korealla haasteena onkin, että sen ainoa luonnonvara ovat ihmiset. Siksi vihreän kasvun valitseminen kansalliseksi tavoitteeksi oli ainut keino edetä. Etelä-Korea seuraa tarkasti maailman muutoksia. He näkevät, että vihreille teknologioille on kysyntää. Korealaiset toteuttavat asioita, he eivät jätä strategioitaan pöytälaatikkoon. Vihreitä teknologioita kehitettiin siellä jo kovalla vauhdilla. Etelä-Korealaista mielenlaatua kuvaakin bali bali – eli asioiden pitää tapahtua nyt eikä huomenna.

Myös Tanska on valmistelemassa omaa vihreän kasvun ja kestävyyden kansallista ohjelmaa. Vierailin heidän kuuluisassa ekoteollisessa puistossaan Kalundborgissa, missä yritysten välillä on useita symbiooseja – eli yritykset käyttävät toistensa sivuainevirtoja hyödyksi. Tällä hetkellä Kalundborgin teollisuusalueella on jo yli 30 teollista symbioosia liittyen veteen, energiaan ja jätevirtoihin. Symbioosien avulle onkin onnistuttu säästämään vuosittain mm. 20 000 tonnia öljyä ja vähentämään päästöjä 275 000 tonnia (v. 2008).

Saksa on raivannut tietä uusiutuville energianlähteille ja edesauttanut näin uusiutuvien teknologista kehitystä käytännöllisesti katsoen jo 80-luvulta asti. Kesäkuussa 2011 Saksan hallitus hyväksyi energiauudistuksen Energiewende, jossa tavoitteina vuoteen 2050 mennessä ovat mm. ilmastopäästöjen vähentäminen 80 prosentilla ja uusiutuvan sähkön osuuden nostaminen 80 prosenttiin. Myös Japanissa uuden kasvustrategian ytimessä on vihreä kasvu. Strategia nostaa esille mm. uusiutuvan energian sekä vihreät ajoneuvot. Strategian tavoitteena on luoda yli 1,4 miljoonaa uutta työpaikkaa uusiutuvan energian alalle vuoteen 2020 mennessä. Siis jo seitsemän vuoden päästä.

Etelä-Korea, Tanska, Saksa ja Japani ovat etunojassa valinneet kestävää kehitystä indikoivan vihreän tien tulevaisuuteen. Mikä on Suomen tie?