archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Nicehearts kouluttaa naisia ja tyttöjä muutosagenteiksi

Vaikuttavuuskiihdyttämöön osallistuva Nicehearts ry haluaa todentaa toimintansa tarpeellisuutta, tehokkkuutta ja tuloksellisuutta.

Julkaistu

Vantaalla, Espoossa ja Lappeenrannassa toimiva Nicehearts ry uskoo, että tyttöjä ja naisia voimaannuttamalla se saa aikaan muutoksia myös ympäröivässä yhteiskunnassa. Vaikuttavuuden mittaaminen auttaa järjestöä todentamaan toimintansa tarpeellisuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Tähän se saa eväitä Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöstä.

Niceheartsin toiminta luo parempaa tulevaisuutta paitsi siihen osallistuville naisille ja tytöille myös heidän perheille ja lapsilleen. Tavoitteena on edistää tärkeiden tulevaisuustaitojen kehittymistä, kuten sosiaalista kanssakäymistä, tulevaisuudenuskoa ja elämänhallintaa. Toiminnan avulla voidaan ennaltaehkäistä ennenaikaista eläköitymistä, mielenterveysongelmia, pitkäaikaistyöttömyyttä, koulupudokkuutta, huostaanottoja ja katkaista huono-osaisuuden periytymisen monissa perheissä. Samalla rakennetaan vahvempia yhteisöjä, mikä edistää pitkällä aikavälillä myös aluekehitystä

Syksymme on ollut erityisen mielenkiintoinen. Pääsimme mukaan Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöön 49 hakijan joukosta ja olemme nyt vahvistamassa osaamistamme vaikuttavuuden mittaamisessa ja viestinnässä. Mentorointi- ja koulutusprosessi on ollut haastava ja ajatuksia herättävä.

Miksi halusimme kiihdyttämöön mukaan?

Vaikuttavuuden mittaaminen ja todentaminen on ennaltaehkäisevässä työssä haasteellista ja samalla todella tärkeää. Rahoittajat, kunnat, yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät tarvitsevat tietoa toiminnan pitkäaikaisista vaikutuksista ja kustannustehokkuudesta. Vaikutusarvioinnin avulla kerromme ja viestimme näistä.

Välittömät tulokset ja vaikutukset on helpompi viestiä. Kiihdyttämössä olemme päässeet työstämään erilaisia vaikuttavuusmalleja ja viestinnän työkaluja. Kolmen minuutin Pitch-esityksessä kerromme miksi olemme olemassa ja mitä haluamme työllämme saavuttaa! Vaikuttavuuden mittaamisen kautta todennamme toimintamme tarpeellisuutta, tehokkuutta ja tuloksellisuutta, mikä mahdollistaa entistä vahvemman yhteistyön eri kuntien kanssa.

Moni on kysynyt meiltä kiihdyttämön aikana: “Miksi tytöt ja naiset?” Koska tyttö-ja naiserityinen työ on meidän osaamistamme ja koska uskomme vahvasti, että satsaamalla tyttöihin ja naisiin, hyödyt laajenevat hänen lähiympäristöönsä ja investoinnin vaikutukset moninkertaistuvat.

Me haluamme tukea jokaista tyttöä ja naista uskomaan itseensä sekä omiin taitoihin, että antaa heille tasavertaisen mahdollisuuden olla osallisena monimuotoisessa toiminnassa ja myös mukana sen kehittämisessä. Tästä esimerkkinä on Naapuriäiti-toiminta, jossa olemme kouluttaneet reilut 100 eri etnisen taustan omaavaa naista aktiiviseksi toimijaksi, muutosagenteiksi, omaan yhteisöön ja naapurustoon. Naapuriäidit toimivat muutoksen tekijöinä eri puolilla Suomea. Me haluamme, että jokaisella ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus unelmoida ja tehdä unelmista totta.

Toiminta laajenee ensi vuonna Helsinkiin ja Etelä-Karjalaan

Tavoitteenamme on, että kymmenen vuoden sisällä olemme avanneet 10 uutta matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa ja oppimisympäristöä, jossa sadat tytöt ja naiset pääsevät osalliseksi vaikuttavaa, iloista, ja yhteisöllistä toimintaa.

Nykyiset palvelukonseptimme Vantaan Tyttöjen Tila, WahvaNainen-toimintamalli ja Naapuriäiti-toimintamalli ovat jo vakiintuneita. Ensi vuonna 2017 toimintamme laajenee Helsinkiin sekä Etelä-Karjalan alueelle.

Kohtaamalla jokainen ihminen yksilönä, olemalla läsnä ja kuuntelemalla heti alusta, pääsemme auttamaan ja tukemaan ihmisiä eteenpäin elämässä tehokkaammin ja yksilöllisemmin. Kukaan ei jää meillä yksin, vaan jokainen on tärkeä juuri sellaisena kuin on.

Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämö on haastanut meitä juuri sopivalla tavalla, miettimään toimintamme tulevaisuutta. Lupaamme, että jatkamme työtä tyttöjen ja naisten oikeuksien ja tasa-arvoisen osallistumisen edistäjänä, tasa-arvoisemman ja yhdenvertaisemman Suomen puolesta.  

Nicehearts ry:n tavoitteena on vähentää sosiaalista ja taloudellista eriarvoisuutta yhteiskunnassa ja ehkäistä syrjäytymistä, edistämällä erityistä tukea tarvitsevien tyttöjen ja naisten hyvinvointia, voimaantumista ja osallisuutta. Matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen ja oppimisympäristöjen toiminnan kautta tarjoamme palveluohjausta, vertaistukea ja monimuotoista vapaa-ajan toimintaa. Vuosi 2016 on yhdistyksen viidestoista toimintavuosi.

Kuvassa ovat Nicehearts ry:n toiminnanjohtaja Johanna Sjöholm ja Vantaan Tyttöjen Tilan johtaja Sanna Heikkinen-Velican. He ovat osallistuneet Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämön syksyllä yhdessä kollegansa, Naapuriäiti-toiminnan Meg Sakilayan-Latvalan kanssa. 


Lisätietoja: johanna.sjoholm @ nicehearts.com

Mistä on kyse?