archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Petr Potchinchtchikov: demokratian haasteena on lainsäätäjien ja ruohonjuuritason toimijoiden välinen kuilu

Julkaistu

Kuka olet ja miksi olet kiinnostunut demokratiasta?

 Petr Potchinchtchikov; Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liiton toiminnanjohtaja.

Koska se on tällä hetkellä ainoa toimiva yhteiskunnallinen muoto, joka mahdollistaa yksilöiden itsenäiseen ajatteluun perustuvaa toimintaa.

 Mitkä ovat mielestäsi demokratian suurimmat haasteet tällä hetkellä Suomessa?

 Yksi selkeimmistä haasteista on ruohonjuuritason ja lainsäätäjätason välinen kuilu: poliitikot käyttää idealistista retoriikka, jolla on todella vähän yhteistä todellisuuden kanssa. Se puolestaan passivoi ihmisten vaikuttamishalua ja hämärtää todellisten vaikuttamismahdollisuuksien ymmärtämistä. Lisäksi ns. hyvinvointivaltion todellinen arvomaailma on pitkälti materialistinen ja perustuu pääasiassa ostovoiman ja turvallisuuden illuusion luomiseen.

 Millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä mielestäsi näihin haasteisiin vastaaminen voisi alkaa?

Em. ongelmien korjaaminen vaatisi aika mittavia rakennemuutoksia. Yksi tärkeimmästä vaikutussuunnasta on oikealla arvopohjalla toimiva kokonaisvaltainen kasvatus sekä tehokas yhteistyö viestintävälineiden kanssa.

 Mitä uusi demokratia sinun mielestäsi tarkoittaa?

Uusi demokratia voisi toimia sellaisten ihmisten keskuudessa, joille itsenäinen ja kriittinen ajattelu sekä ”itsestäänselvyyksien” kyseenalaistaminen on täysin luonnollista ja jopa tavoiteltavaa. Lisäksi ihmisten olisi oltava aidosti aktiivisia, motivoituneita, orientoituneita ja kiinnostuneita ympäristöstään. Nämä siis liittyy siihen kasvatuskuvioon.

Viestintävälineiden kilpailutarve ja -kyky pitäisi olla huomattavasti nykyistä vahvemmat.

Kun nuo kaksi asiaa yhdistyy, valveutuneet ja terveellä tavalla vaativat kansalaiset toimivat monipuolisen viestinnän aktiivisina käyttäjinä sekä yhteiskunnassa motivoituneena vaikuttajina.