archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Slushissa yli 150 rahoitusta etsivää terveysalan startupia

Entistä suurempi Slush on jälleen houkutellut paikalle ison määrän pääomasijoittajia. He eivät tule Suomeen marraskuisen sään perässä.

Julkaistu

Entistä suuremmaksi kasvanut Slush on jälleen houkutellut paikalle ison määrän pääomasijoittajia. On varmaa, ettei heitä houkuttele paikalle Suomen marraskuinen sää, vaan he ovat liikenteessä ”tositarkoituksella”. Sitra on tehnyt Slushia varten katsauksen pääomasijoittamisesta terveyden ja hyvinvoinnin alueella niin Yhdysvalloista kuin Euroopastakin. 

Slushiin ilmoittautuneista yrityksistä 176 ilmoittaa toimialakseen Life Sciences, health and wellbeing. Näistä yrityksistä lähes kaikki, peräti 168, on ilmoittanut etsivänsä sijoittajakontakteja. Sijoittajan löytäminen vaikuttaakin olevan yrityksille tärkein motiivi osallistua Slushiin, joskin lähes yhtä tärkeitä ovat yhteistyökumppaneiden löytäminen ja medianäkyvyys. Moni yritys etsii myös neuvonantajaa tai yritysmentoria. Kokenut neuvonantaja voi olla elintärkeä apu aloittelevalle yritykselle sen pyrkiessä välttämään alkuvaiheen kompastuskiviä ja turhia virheitä. Varsinkin rahoitusta hakiessa on yrityksellä oltava selvä käsitys sen tuottamasta hyödystä eli siitä, minkä ongelman se ratkaisee.

 

Asiakas-hankinta

Media-kontaktit

Sijoittaja-kontaktit

Liiketoiminta-yhteistyö

Rekrytointi

Mentori/
neuvontantaja

Tuote-lanseeraus

kpl

80

123

168

133

57

107

40

%

45 %

70 %

95 %

76 %

32 %

61 %

23 %

Slushista arvokkaita kontakteja ja ”viisasta pääomaa”

Vaikka syy ei olisikaan Slushissa, niin ainakin moni konferenssiin osallistunut suomalainen terveys- ja hyvinvointialan startup on onnistunut saamaan ulkopuolista rahoitusta. Tällaisia yrityksiä ovat mm. Beddit, BetterDoctor, Blueprint Genetics, Mendor, Omegawave, Optomeditech, Pulseon ja Valkee. Listaa voisi jatkaa vielä pidempäänkin, sillä kokonaisuudessaan viime vuoden jälkeen Slush on laskenut osallistujayritysten keränneen yli 150 miljoonaa euroa rahoitusta. Useat muutkin ovat keränneet rahoitusta jo vähintään pienemmillä enkelikierroksilla.

Potentiaalisten sijoittajien löytymiseen on Slushissa erittäin hyvät mahdollisuudet. Tuorein tapahtumajärjestäjän ilmoittama pääomasijoittajien määrä on yli 500 – todellisuus voi olla paljon suurempikin. Osa sijoittajista on kokemustemme mukaan hankkinut sijoittajalipun sijaan tavallisen kongressilipun ja siten he jäävät sijoittajalaskennan ulkopuolelle.

Entistä suuremmaksi kasvanut Slush on jälleen houkutellut paikalle myös merkittävän määrän kansainvälisiä sijoittajia. On varmaa, että heitä ei houkuttele paikalle Suomen marraskuinen sää, vaan he ovat liikenteessä ”tositarkoituksella”. Omalle yritykselle sopivien sijoittajien löytäminen 10 000 henkilön vellovasta ihmismassasta on haasteellista. Sopivalla tarkoitamme erityisesti sijoittajaa, joka voi pääoman lisäksi tuoda yritykseen osaamista ja verkostoja. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää tehdä kotiläksynsä kunnolla. Yrittäjien kannattaa hyödyntää mm. tapahtumajärjestäjän tapaamistyökaluja, joilla voi tutustua paikalla oleviin sijoittajatahoihin ja varata tapaamisia etukäteen. Tämän lisäksi sähköisten viestintäkanavien aktiivinen hyödyntäminen (erityisesti Twitter ja hashtag #Slush14) auttaa hahmottamaan osallistuvia tahoja ja vaikka sopimaan spontaaneja tapaamisia eri sidosryhmien kanssa.

Terveyteen virtaa pääomia ympäri maailman

Olemme Slushia varten tehneet pikaisen katsauksen pääomasijoittamisesta terveyden ja hyvinvoinnin alueella niin Yhdysvalloista kuin Euroopastakin. Tilastot osoittavat, että tervesysala on sijoittajien silmissä kärkitoimialoja globaalistikin katseltuna: esimerkiksi Suomessa ’Life sciences’ on ollut yksi eniten keränneistä toimialoista jo useita vuosia. Tilastot käyttävät hiukan risteävästi eri termejä kuvaamaan terveys- ja hyvinvointialaa. Yhdysvalloissa yleistynyt ’Digital Health’ -käsite ei vastaa aivan esimerkiksi Life sciences -kenttää. Mutta tästä huolimatta tilastoista voidaan päätellä, että kasvupotentiaalia löytyy – sen kertovat kasvuyritysten sekä alueelle kohdistuvien pääomien määrät.

Eurooppa ja Suomi – Life Sciences on yksi sijoittajien kestosuosikeista

Life Sciences –sektorille tehdyillä pääomasijoituksilla on merkittävä osuus Euroopassa. Esimerkiksi vuonna 2013 Life Sciences -toimiala keräsi kolmanneksen kaikista pääomasijoituksista Euroopassa. Suomessa se oli ylivoimaisesti eniten sijoituksia kerännyt toimiala. Kun suomalaisiin kohdeyhtiöihin tehtiin pääomasijoituksia yhteensä 830 miljoonaa euroa, näistä yli 400 miljoonaa euroa kohdistui Life Sciences –alueelle.

EVCA:n mukaan Euroopassa tehtiin pääomasijoituksia yhteensä noin 1,25 Mrd € edestä. Suomessa tehtyjen sijoitusten osuus on kokonaissummasta hyvin pieni, noin 2 %.

Yhdysvalloissa vahva usko terveyden digitaaliseen vallankumoukseen

Arvioiden mukaan Yhdysvaltojen pääomamarkkinat terveyssektorilla ovat kooltaan noin 3-5 mrd dollaria. Kuluvana vuonna eniten sijoituksia kerännyt alakategoria on terveysalueen big data- ja analytiikkapalvelut, joka on lohkaissut noin viidenneksen kaikista sijoituksista. Paljon sijoituksia ovat keränneet myös esimerkiksi sensoriteknologia ja suoraan kuluttajille kohdistetut terveyslaitteet.

Lähteet ja tarkemmat tiedot pääomasijoituksista:

EVCA, Euroopan pääomasijoitusyhdistys: http://www.evca.eu/research/activity-data/annual-activity-statistics/

FVCA, Suomen pääomasijoitusyhdistys: http://www.fvca.fi/tietokeskus/tilastot

Startup Health, Digital Health Funding Rankings Q3 2014  (U.S.) http://www.slideshare.net/StartUpHealth/startup-health-insights-digital-health-funding-rankings-q3-2014

Rock Health, Digital Health Funding 2014 Midyear Report (U.S): http://www.slideshare.net/RockHealth/digital-36395071?ref=http://rockhealth.com/resources/rock-reports/

Rock Health, Q3 funding update (U.S): http://rockhealth.com/2014/10/q3-funding-update-digital-health-rakes-3b/