Arvioitu lukuaika 1 min

Suomen kansallisen ennakointiverkoston kehittyminen

johdanto

Kirjoittaja

Ernesto Hartikainen

Julkaistu

Kiihtyvien muutoksien maailmassa on yhä kriittisempää pystyä valmistautumaan tulevaisuuteen ja sen tuomiin muutoksiin. Tätä tulevaisuuteen valmistautumista kutsutaan ennakoinniksi (englanniksi ”foresight”). Ennakointia pystyvät harrastamaan niin yksilöt kuin organisaatiotkin. Kun kyseessä on suuri useasta organisaatiosta koostuva kokonaisuus, kuten Suomen valtio, asettaa se omat haasteensa ennakointityölle. Toisaalta organisaatioiden laaja kirjo sisältää valtavan potentiaalin jakaa tulevaisuuden näkymiä useasta eri näkökulmasta ja näin saavuttaa entistä parempaa ymmärrystä ja valmistautumista tulevaisuuden muutoksiin.

Valtioneuvoston kanslian toiveesta Suomeen halutaan kehittää jatkuvan kansallisen ennakoinnin toimintatapa. Tämä toimintapa perustuisi verkostoon, jossa eri julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatiot pystyisivät tehokkaasti luomaan ja jakamaan näkemyksiä tulevaisuudesta yhteistyössä, vaikka näkemykset eivät kaikilla olisikaan aina samanlaiset. Suomessa tuotetaan jo nykyisellään erinomaista ennakointitietoa, mutta tarvetta olisi saada tieto oikeassa muodossa mahdollisimman hyvään käyttöön, erityisesti yhteiskunnallisille päätöksentekijöille.

Sitra on keskeisessä roolissa Suomen kansallisen ennakointiverkoston kehitystyössä. Tavoitteenamme on saada keskeiset tahot ymmärtämään kuinka tärkeää toimiva kansallinen ennakointiverkosto on Suomen tulevaisuuden kannalta. Organisaatiorajoja rikkova verkostomainen toiminta voi olla uutta monelle, mutta se on nykypäivänä yhä useammin normi eikä poikkeus. Ensimmäisiä askeleita on jo otettu ja tarkoitus olisi vuoden loppuun mennessä saada jatkuvalle kansalliselle ennakointiverkostolle kehitettyä uusi toimintapa.

Vaikka tämänhetkinen suuri murrosvaihe Suomen historiassa vaikuttaa haastavalta, uskon vahvasti, että tulevaisuusorientoituneempi Suomi tulee jatkossa olemaan entistä vahvempi.

Teema

Koulutus

Sitra pyrkii vahvistamaan päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoimintamme tavoite on saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Toiminnassamme pyrimme luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun ja kehittämisen.

Kirjoittaja

Ernesto Hartikainen

Julkaistu

Mistä on kyse?