Vierailija
Arvioitu lukuaika 4 min

Suomen ystävien ääni kuuluviin sisulla ja verkostoilla

Niin matkakohteet, hotellit, työ- ja opiskelupaikat kuin osaajatkin etsitään nykyään suositusten perusteella. Toistaiseksi emme ole hyödyntäneet tätä ilmiötä riittävän hyvin Suomen tunnettuuden edistämisessä. Siilonmurtajat tarttuivat haasteeseen.

Kirjoittajat

Laura Lindeman

Erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö

Mari Taverne

Asiakkuusvastaava, Business Tampere

Julkaistu

Ihmiset kuuntelevat ja seuraavat kaltaisiaan, luottavat vertaistensa kokemuksiin. Emme ole vielä hyödyntäneet tätä suosittelemisen ilmiötä riittävän hyvin Suomen tunnettuuden edistämisessä, bisnesmahdollisuuksien löytämisessä tai osaajien houkuttelussa.

Julkisen sektorin toimijat ovat yhdessä tunnistaneet tarpeen koota kansainvälisesti liikkuvia ja verkostoituneita Suomen ystäviä verkostoksi, jonka kontaktien ja kanavien kautta voisi viestiä Suomesta eri kanteilta. Enää on kysymys siitä, miten yhteinen konsepti koko julkiselle sektorille luodaan.

Suomi – the best place to be!

Globaalien haasteiden ja suurten murrosten maailmassa Suomella ja suomalaisilla arvoilla on paljon annettavaa. Maakuvatyössä on tästä jo muodostettu visio: Suomi haluaa olla maa, joka tunnetaan siitä, että se ei pelkää oudoiltakaan kuulostavia haasteita, vaan on parhaimmillaan silloin, kun tilanne näyttää mahdottomalta. Suomessa arki on maailman parasta. Suomi on avoin, uudistuva, välittävä ja toimiva maa, jonka kilpailukyky rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle, ennakkoluulottomuudelle ja yhdessä tekemiselle. Suomen tarinan kertomiseksi tarvitaan joukkovoimaa ja ihmisten omaa ääntä.

Suomi 100 -vuosi oli mainio esimerkki siitä, että ihmiset haluavat kantaa kortensa kekoon Suomen hyväksi, jos vaan raamit ja puitteet aktiivisuudelle tarjotaan. Kaupungit ovat ketterinä toimijoina kehittäneet omia lähettiläsohjelmiaan ja yksittäiset korkeakoulut perustaneet kansainvälisiä alumniverkostojaan. Ex-nokialaisten muodostama KAATO-verkosto on ollut aktiivinen Suomeen suuntautuvien investointien edistämisessä. Kansalliseen ns. Suomi-lähettilästoimintaan on ollut monia eri tulokulmia, ja idean konkretisoimiseksi on kaivattu tilaisuutta pysähtyä asian äärelle kaikista näistä näkökulmista.

Ilmiö haltuun Siilonmurtajien avulla

Sitran Siilonmurtajat -kokeiluohjelmassa näimme mahdollisuuden tämän ilmiön konseptointiin. Tulimme valituksi mukaan Siilonmurtajiin ja hyppäsimme kokeiluun avoimin mielin, vailla tarkkoja odotuksia. Annoimme projektille työnimen Friends of Finland.

Tavoitteenamme oli luoda ministeriöiden ja kaupunkien yhteistyönä malli, jolla Suomen ystävät voisivat systemaattisesti osallistua maastamme viestimiseen ja hyödyntää kansainvälisiä verkostojaan Suomen hyväksi.

Sitra ja palvelumuotoiluyritys Hellon tarjosivat mahdollisuuden avata solmuja, joihin ilmiöön tarttuminen oli aiemmin tyssännyt. Prosessi vahvisti valtiollisten toimijoiden ja kaupunkien yhteistyötä ja toi mukaan aitoja Suomen ystäviä, joiden ääni tulee saada kuuluviin kehittämistyön jokaisessa vaiheessa. Kevään aikana tehty pohjatyö huipentui toukokuiseen Design Sprintiin, jossa vastasimme monimuotoisissa tiimeissä kysymyksiin: Miksi? Mitä? Kuka? Kenelle? Miten?

 Tampereelta suora yhteys suurlähetystöihin

Tampereella havaittiin muutama vuosi sitten, että verkostoissa piilee alihyödynnetty, mutta sitäkin kiehtovampi voimavara. Tämä havainto antoi Business Tampereelle alkusysäyksen lähteä koordinoimaan konkreettista Tampere Ambassador -lähettiläsverkostoa. Kolmen vuoden aikana verkosto on laajentunut käsittämään noin 140 lähettilästä sekä Suomessa että ulkomailla.

Nyt Friends of Finland -aloite mahdollistaa kaupunkien lähettilästoiminnan laajentamisen kansalliselle tasolle ja uuden rajapinnan luomisen esimerkiksi suurlähetystöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön ja uusiin yhteistyömuotoihin maailmalla. Laajempi verkosto luo uusia mahdollisuuksia myös lähettiläille. Se tuo uskottavuutta koko verkoston toimintaan, innostaa ja aktivoi lähettiläitä kehittämään Suomen kansainvälistä tunnettuutta.

Life is simply Finntastic!

Sprintin avulla Friends of Finland sai konkreettisemman muodon. Päädyimme siihen, että ainakin ensi vaiheessa verkosto keskittyy maakuvan edistämiseen sekä osaajien houkuttelun tukemiseen. Suomen ystävä voi olla kansainvälisesti verkostoitunut henkilö Suomessa tai maailmalla. Samalla syntyy uudenlaista suomalaisuutta, jossa keskeistä ei ole se, missä henkilö on syntynyt, vaan jaetut arvot sekä halu ja kyky tehdä hyvää Suomelle. Välineitä ja sisältöä Suomesta viestimiseen on jo, joten tyhjästä ei tarvitse lähteä liikkeelle.

Seuraava askel on tehdä Friends of Finlandista totta. Se vaatii lisää yhteistä kehittämistä, sisua ja letkajenkkamaista asennetta, mutta sehän kuuluu asiaan! Isn’t this Finntastic?

Projektiryhmään kuuluivat kirjoittajien lisäksi Tiina Vihma-Purovaara opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Meira Pappi ulkoministeriöstä, Susanna Perko valtioneuvoston kansliasta, Ulla Hiekkanen-Mäkelä, Janne Kari ja Janne Karjalainen Business Finlandista, Joanna Kumpula opetushallituksesta ja Kati Shibutani työ- ja elinkeinoministeriöstä. Mari Taverne Business Tampereesta, Päivi Oliva Turun ammattikorkeakoulusta ja Ulla Pietiläinen Helsingin kaupungilta toivat kehittämiseen mukaan kaupunkien lähettilästoiminnan näkökulmaa. Sprintiin osallistui lisäksi kaupunkien lähettiläitä ja kansainvälisesti verkostoituneita ammattilaisia eli potentiaalisia Friends of Finlandeja.

Seuraa työn etenemistä hashtagilla #friendsoffinland.

Siilonmurtajat -kokeiluilla kerätään kokemuksia ja oppeja poikkihallinnollisesta kehittämisestä ja valtionhallintoon sopivista, uusista menettelytavoista. Opit jaetaan avoimesti kaikkien hyödyksi. Lue lisää muista Siilonmurtajat-kokeiluista.  

 

Mistä on kyse?