archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Suomi kehittää tulevaisuuden valtionhallintoa

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia ovat käynnistäneet yhteistyössä Sitran kanssa Governments for Future -hankkeen. Hankkeessa haetaan ideoita ja uusia avauksia merkittävien valtionhallinnon uudistusten toteuttamiseen. Suomessa hankkeen tuloksia hyödynnetään ajankohtaisissa uudistuksissa kuten yhtenäisempään valtioneuvostoon tähtäävässä keskushallinnon kehittämishankkeessa sekä muussa valtionhallinnon kehittämistyössä.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa ja ensimmäisen osan toteutuksesta vastaa valtiovarainministeriö. Tavoitteena on neljän muun maan hallinnon kanssa jakaa kokemuksia keskushallintojen valmiuksista kohdata nykyiset ja tulevat yhteiskunnalliset haasteet.

Sitra vastaa hankkeen toisen vaiheen toteutuksesta. Sitran tavoitteena on tukea ja edistää valtion keskushallinnon strategisen ohjauskyvyn kehittämistä muutoshaasteisiin vastaamiseksi. Hankkeen toisessa osassa analysoidaan strategisen ketteryyden mahdollisuuksia ja sovellettavuutta julkisen hallinnon johtamiseen ja uudistamiseen.

Lisätietoja

Suomi kehittää tulevaisuuden valtionhallintoa (VM:n ja valtioneuvoston kanslian tiedote 23.5.2012)

Mistä on kyse?