Sitra joutui viettämään 40-vuotispäiväänsä hyvin erikoisen kohun keskellä. Ensin maan suurin päivälehti esitti ensiksi väitteen, että Sitra suosii omia toimihenkilöitään siirtämällä rahaston pääomia entisten johtajiensa hoidettavaksi. Helsingin Sanomat nosti tämän saman asian myös viime maanantain juhlaseminaarimme uutisoinnin kärkiasiaksi. Seuraavana päivänä oli vuorossa syytös, joka kohdistui erityisesti asiamies Kari Tolvaseen. Se perustui hallintoneuvoston jäsen Liisa Jaakonsaaren omassa blogissaan esitämiin väitteisiin.

Asioiden selvittämiseksi päätimme hallintoneuvoston puheenjohtaja Seppo Kääriäisen kanssa, että hallintoneuvosto kokoontuu mahdollisimman pikaisesti ylimääräiseen kokoukseen. Kokous pidettiin tänään eduskunnassa.

Selostimme hallintoneuvostolle pääomasijoitusrahastojen roolin omassa strategiassamme. Vuonna 1997 käynnistyneet BioFund ja Eqvitec ovat keränneet hallinnoitavaa pääomaa yhteensä 640 miljoonaa euroa, josta Sitran osuus on 38 miljoonaa eli noin 6 prosenttia. Rahastojen keruu ja hallinnointi on toteutettu täysin läpinäkyvästi ja markkinaehtoisesti. Lisäksi kummankaan rahaston hallinnointiyhtiötä ei perustettu pelkästään sitralaisten varaan.

Vuonna 2004 hyväksytty uusi strategia johti siihen, että rahastojenkin perustaminen rajautui pelkästään ohjelma-alueille. Toistaiseksi on toteutunut yksi hanke, Terveysrahasto. Tavoitteenamme on, että ensi vuonna pääsisi liikkeelle ympäristöteknologiaan erikoistunut uusi rahasto.

Terveysrahaston perustamisen lähtökohtana oli, että Sitran pääomapanoksen ja osaamisen varassa saadaan syntymään rahasto, jonka pääomista enemmistö tulee yksityisiltä sijoittajilta. Näin voitaisiin valjastaa uusia voimavaroja terveydenhuollon teknologian ja palvelujen kehittämiseen. Tässä myös onnistuttiin.

Rahaston hallinnointia ei kilpailutettu kahdesta syystä: siihen ei ollut juridista velvoitetta ja toisaalta hallinnoinnin markkinaehtoisuuden varmisti ulkopuolisten sijoittajien enemmistö rahastossa. Hallinnointiyhtiön palkkiot ja muut ehdot ovat Terveysrahastossa vähintään yhtä tiukat kuin niissä muissa rahastoissa, joihin olemme tehneet sijoituksia.

Kukaan ei voi väittää, että hallinnointiyhtiö olisi saanut ehtoihinsa etua siitä, että sen osakkaat ovat Sitrasta. Sitä vastoin sijoittajien kannalta on ollut tärkeää, että hallinnointiyhtiön palvelukseen on saatu terveydenhuoltoa ja pääomasijoitustoimintaa hyvin tuntevia ammattilaisia.

Terveysrahaston perustaminen on tapahtunut Sitran hallituksessa hallintoneuvoston hyväksymän talous- ja toimintasuunnitelman pohjalta. Lisäksi kaikki vaiheet ovat tietenkin olleet eduskunnan valitsemien tilintarkastajien jälkikäteen arvioitavana.

Hallintoneuvosto teki selvityksen kuultuaan hyvin selkeän päätöksen: Sitran hallituksella ja toimivalla johdolla on täysi luottamus ja toimintaa jatketaan strategian mukaisesti. Samassa yhteydessä hallintoneuvoston jäsen Liisa Jaakonsaari esitti anteeksipyyntönsä Kari Tolvasesta esitetyistä väitteistä. 

Sitran kannalta kyse ei ole pöydän puhdistamisesta, sillä pöytä on koko ajan ollut puhdas. Kun katsoin Terveysrahaston kaikki päätöksenteon vaiheet ja siihen liittyvät dokumentit, täytyy antaa asiaa valmistelleille tunnustus paitsi huolellisesti tehdystä myös hyvin dokumentoidusta työstä.

Mitä tämä episodi merkitsee Sitralle?

Ensinnäkin. On myös jatkossa tärkeää, että toimimme hyvässä yhteistyössä paitsi hallituksemme myös hallintoneuvoston kanssa. Hoidettavaksemme on uskottu huomattava julkinen pääoma, jonka hoidon on perustuttava avoimuuteen, selkeyteen ja luotettavuuteen. Kun meiltä samaan aikaan edellytetään kuitenkin uuden kokeilua ja riskien ottoa, on tärkeää, että toimintalinjamme ja strategiamme on hallintoneuvoston sekä hyväksymä että omaksuma.

Toiseksi. On ymmärrettävää, että rahastojen perustamiseen liittyvät yksityiskohdat kiinnittävät median huomiota, mutta varsinkin nykyisessä strategiassamme ne ovat vain välineitä. Toivoisi, että sisällöllisiä tavoitteitamme ja toimintaamme seurattaisiin samalla intohimolla kuin tätä yksittäistä asiaa.

Käyty keskustelu on osoittanut myös suuria puutteita perustiedoissa Sitrasta. Viime vuosina on tehty paljon hyvää työtä verkkosivujen kehittämiseksi ja ylipäätään viestinnän tehostamiseksi. Siihen täytyy jatkossa panostaa vielä entistäkin enemmän.