Julkaistu 28.12.2017

Automatisoitua varastonhallintaa

Konecranesin varastonhallintapalvelu on poistanut yritysten kynnyksen investoida uusimpaan teknologiaan ja huolehtia sen ylläpidosta. Palvelun kuukausihintaan kuuluu etäseuranta ja laitteiden ennakoivat huollot sekä pitkälle viety digitalisaatio, joka mahdollistaa koko toimitusketjun seurannan.

Ongelma

Teollisuuden varastonhallintajärjestelmät ovat pitkään olleet raskasrakenteisia ja vaikeakäyttöisiä. Kun järjestelmä on kerran valittu, sitä on vaikea muokata, laajentaa tai uudistaa. Usein uusia varastointijärjestelmiä varten täytyy myös varata lisää tilaa tai jopa laajentaa teollisuusrakennusta.

Ratkaisu: varaston kokonaishallinta palveluna

Konecranes myy asiakkailleen varaston kokonaishallintajärjestelmä AGILONia palveluna. Sen avulla automatisoidaan tiedonhallinta siitä, kuka ottaa mitäkin tavaraa ja minkä verran. Järjestelmä rakentuu moduuleista, joita voidaan käyttää uudelleen useilla eri asiakkailla. Järjestelmä on mahdollista yhdistää erilaisiin ohjelmistoihin, jolloin ostotilaukset voidaan automatisoida. Varastonhallintajärjestelmää hallinnoidaan ja huolletaan etävalvonnan kautta. Varastosta tavaran toimittaa tarvitsijalleen robotti, joka samalla optimoi varastopaikan käyttöasteen mukaan. Järjestelmä kuluttaa vähän energiaa eikä tarvitse esimerkiksi valaistusta, sillä robotin toiminta optimoituu tekoälyn avulla.

Ansaintamalli ja hyödyt Konecranesille

Konecranes myy palvelua kuukausimaksulla. Kiinteän 1-3 vuoden jakson jälkeen sopimus on toistaiseksi voimassa oleva. Palvelumallin myötä yritys on tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa, mikä parantaa asiakasymmärrystä ja kykyä palvella asiakkaita heidän muutostarpeissaan. Lisäksi järjestelmän etäohjaus vähentää muun muassa logistisia tarpeita: huoltotarpeet selviävät ilman, että paikalla tarvitsee käydä. Tämä pienentää osaltaan toiminnan ympäristövaikutuksia.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Varaston kokonaishallintaratkaisun avulla Konecranesin asiakkaat pystyvät välittämään omille toimittajilleen tehokkaasti tietoa varaston täyttöasteesta, mikä vapauttaa työntekijöiden työaikaa muuhun. Järjestelmän modulaarisuus mahdollistaa sen rakentamisen asiakkaiden olemassa oleviin tiloihin ja siirtää tavaraliikenne esimerkiksi katon rajaan lattian sijaan. Ratkaisun umpinaisen rakenteen avulla voidaan sekä lisätä tilankäytön tehokkuutta, että parantaa varastonhallinnan työturvallisuutta.

FAKTAT

Konecranes pähkinänkuoressa

Päätoimiala: konepajateollisuus, nostureiden ja nostolaitteiden valmistus ja huolto

Perustamisvuosi: 1994

Liikevaihto: yli 50 miljoonaa euroa

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: Agilon, lanseerattu 2013

Kiertotalousratkaisun osuus liiketoiminnasta: tietoa ei haluta jakaa

Henkilöstön koko: yli 250

Kotipaikka: Hyvinkää

Verkkosivu: www.konecranes.fi/

Mistä on kyse?