Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

B2B-verkostoitumisalusta auttaa löytämään tuotteille ja materiaaleille arvokkaita uudelleenkäyttömahdollisuuksia

Tiedon ja materiaalien läpinäkyvyyden puute hankaloittaa yritysten ylijäämämateriaalien uudelleenkäyttöä. Excess Materials Exchange (EME) -alusta ratkaisee nämä materiaalien turvallisen ja tehokkaan jakamisen haasteet.

Julkaistu

Teknologiaa, ihmisälyä ja tehokkaita työkaluja yhdistävä EME on materiaalien ja tuotteiden jakamiseen tarkoitettu verkostoitumisalusta, joka tuo yhteen eri toimialat. EME myös varmistaa materiaalien ja tuotteiden jäljitettävyyden ja läpinäkyvyyden. Alustan tavoitteena on yhdistää ylijäämämateriaaleja niitä tarvitseville niin, että syntyy mahdollisimman paljon lisäarvoa. Huomioon otetaan myös niiden ympäristö- ja sosioekonomiset vaikutukset.

EME oli alun perin niin sanottu resurssipassi. Kehitystyön jälkeen perustajat kuitenkin huomasivat, että passiivinen markkinapaikka ei riitä suurta lisäarvoa tuottavien uudelleenkäyttövaihtoehtojen löytämiseen. He alkoivat kehittää ylijäämämateriaaleille ”deittailualustaa”, joka uusien digitaalisten teknologioiden avulla yhdistää automaattisesti ylijäämämateriaalien kysynnän ja tarjonnan niin, että niistä saadaan suurin lisäarvo uudelleenkäytössä.

Ongelma

Kiertotaloushankkeiden kasvua ja mittakaavaa vaikeuttavat läpinäkyvyyden puute, ajoitus ja resurssien saatavuus, resurssivirtojen laatu ja määrä sekä tehottomat sisäiset resurssikierrot. Organisaatioilla ei ole tehokkaaseen yhteistyöhön työkaluja, joilla ne voisivat jakaa uudelleen ylijäämäresursseja ja hyödyntää muiden organisaatioiden jätevirtoja.

Ratkaisu

Kontaktialusta auttaa eri toimialojen yrityksiä löytämään merkittävää lisäarvoa tuottavia uudelleenkäyttömahdollisuuksia materiaaleille ja (jäte)tuotteille tekoälyn, Hyperledger-lohkoketjun ja älykkäiden sopimusten mahdollistamana.

Yhteistyömahdollisuuksien löytymistä auttavat resurssipassit, jotka sisältävät tietoa materiaalien ominaisuuksista, kuten koostumuksesta, purkamisesta, laadusta ja myrkyllisyydestä. Muut ominaisuudet mahdollistavat kiertävien materiaalivirtojen seurannan ja jäljittämisen sekä kiertotalousyhteistyön talous-, ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin.

Yritykset voivat alustaa käyttämällä vähentää tai päästä kokonaan eroon materiaalien hävittämisesta aiheutuvista kustannuksista. Uusiokäyttöön myydyt materiaalit tuovat yrityksille ylimääräisiä tuloja ja auttavat yrityksiä saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa.

EME auttaa yrityksiä voittamaan materiaalien kierron esteet ja muuttamaan nykyisiä satunnaisia ja suhteellisen pienessä mittakaavassa tapahtuvia kiertotalouskäytäntöjä skaalautuvaksi ja rakenteelliseksi materiaalien kierroksi toimialojen välillä.

Ympäristövaikutukset

Alustan mahdollistama materiaalikierto vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, energiankäyttöä ja neitseellisen raaka-aineen käyttöä lisäämällä sekundaaristen materiaalien käyttöä ja vähentämällä kaatopaikalle tai polttoon menevien materiaalien määrää. Yrityksen suuren mittakaavan pilotti, jossa oli 17 materiaalia kahdeksalta monikansalliselta yritykseltä vuonna 2018, viittasi 54 miljoonan euron ympäristökustannussäästöön ja 64 miljoonan euron arvon luomiseen.

Sosiaaliset vaikutukset

Vähentämällä kaatopaikalle tai polttoon menevän materiaalin määrää EME vaikuttaa myönteisesti paikallisten yhteisöjen terveyteen ja hyvinvointiin. Koska EME tukee kiertoon perustuvien materiaalimarkkinoiden kehittymistä, se vahvistaa talouksien resilienssiä, tukee työpaikkojen luomista kunnossapidon, korjaamisen ja kunnostamisen parissa sekä parantaa työolosuhteita raaka-aineita tuottavissa maissa.

Mistä on kyse?