archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Biohiili matalaravinteisten vesien puhdistajana

Pajupoikien ratkaisussa matalaravinteiset hulevedet puhdistetaan pajusta tehdyn biohiilen avulla.

Julkaistu

Ongelma

Rakennetuilla alueilla viemäriverkostoon ohjatut hulevedet on käsiteltävä samalla tavoin kuin muutkin jätevedet. Hulevedet aiheuttavat viemäriverkostolle ja jätevesipuhdistamoille kalliita kapasiteettivaatimuksia.

Ratkaisu

Viherrakentamisessa voidaan hyödyntää sepelistä ja siihen sekoitetusta biohiilestä tehtyä kasvualustaa, joka toimii ”hulevesikaivona”. Kasvillisuus saa vettä ja ravinteita, kun se istutetaan kasvualustan päälle. Pajusta valmistettu biohiili vähentää hulevesien määrää ja puhdistaa vettä, sillä se sitoo itseensä vettä ja siihen liuenneita ravinteita viisi kertaa oman massansa.

Lisäksi matalaravinteisia, suuria vesimääriä voidaan puhdistaa typestä ja fosforista kaivannossa, joka täytetään puuhake- ja pajubiohiiliseoksella. Kaivannon vedenpuhdistusvaikutus säilyy 10-20 vuotta. Puhdistamosta tuleva vesi voidaan haluttaessa ohjata pajukentälle, joka kasvaessaan haihduttaa vettä n. 30 m3/vrk/ha. Tämä vähentää valumaveden määrää. Puhdistamosta tuleva vesi voidaan ohjata myös vesivarastoon kasteluvedeksi. Kaivannon puhdistustehon heikentyessä puuhake-biohiilimassa voidaan esim. levittää pellolle maanparannusaineeksi. Puhdistamoratkaisu soveltuu maatalouden salaojavesien ja karjan jaloittelualueiden valumavesien puhdistamiseen.

Ratkaisun esittäjä: Ilmo Kolehmainen, ilmo.kolehmainen@pajupojat.fi

Mistä on kyse?