archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energiatehokas ja vesipihi viljely lähellä kuluttajaa

Kerrosviljelmäteknologia vähentää viljelypinta-alan, veden ja energian tarvetta sekä mahdollistaa paremman kasvien ravinteiden ja laadun tarkkailun. Järjestelmä takaa kasvihuoneeseen optimaaliset olosuhteet kasveille. Novarbon konseptista on syntymässä merkittävä vientikokonaisuus, jossa yhdistyvät osaaminen, tekniikka ja kasvatusalustat.

Julkaistu

Ongelma

Maan hinta nousee vääjäämättä maailman suurissa kaupunkikeskittymissä. Kasvavien asukasmäärien ruokkiminen tulee vaikeammaksi kun samalla vesipula ja puhtaan veden saatavuus uhkaavat useita alueita. Tämän kehityssuunnan seurauksena salaatit, yrtit ja versot kuljetaan yhä pidempien kuljetusmatkojen päästä kuluttajien saataville. Kasvihuoneiden energian- ja vedenkäyttö on perinteisillä kasvatusmenetelmillä suurta.

Ratkaisu: Energiatehokas ja vesipihi viljely lähellä kuluttajaa

Biolan Oy:n tytäryhtiö Novarbo Oy on kehittänyt energiatehokkaan kasvihuoneiden ilmaston- ja kosteudenhallintajärjestelmän, jossa viileä, kiertävä vesi jäähdyttää ja poistaa kosteutta viljelytilasta. Jäähdyttäessään led-valoja, järjestelmä kierrättää lampuista syntynyttä lämpöä uudelleen käytettäväksi. Ratkaisua ohjataan tietokonejärjestelmällä ja sitä voidaan tehokkaimmin hyödyntää kerrosviljelyssä (vertical farming). Ratkaisu vähentää kasvihuoneiden aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä sekä kemiallisten kasvinsuojeluaineiden käytön tarvetta merkittävästi.

Ansaintamalli ja hyödyt Novarbolle

Novarbo myy valmiita monikerroksisia viljelyratkaisuja avaimet käteen -periaattella. Yritys halusi kehittää asiakkailleen fiksun viljelyratkaisun, joka kumpuaa Biolan-konsernin ydinajatuksesta, vihreämmästä maailmasta. Suomen suhteellisen pienen markkinakoon vuoksi ratkaisun markkinat ovat pääosin ulkomailla.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Monikerrosviljelyjärjestelmä on investointi, jonka kannattavuuteen vaikuttavat muun muassa vihannesten kysyntä ja hintataso, energian hinta ja tasainen saatavuus sekä tuotantotilan saatavuus ja hinta. Ratkaisu vähentää viljelijän energiakustannuksia ja parantaa merkittävästi satoa. Pinta-alaa kohti tuotettu sato voi olla moninkertainen perinteiseen viljelyyn nähden. Ratkaisulla tuotettu ruoka on myös ravinteikkaampaa ja puhtaasti tuotettua.

Mistä on kyse?