archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Jätevesien lietteestä lannoitetta

Outotecin ja Ecolan Oy:n kehittämä Fullrec-lietteenkäsittelymenetelmä muuttaa yhdyskuntien jätevesien lietteen ja energiantuotannon tuhkien ravinteet lannoitteeksi. Maa- ja metsätaloudessa poistuvia ravinteita saadaan lannoitteen avulla hyödynnettyä uudelleen.

Julkaistu

Ongelma

Maataloudessa poistuu sadonkorjuun mukana ravinteita, jotka päätyvät yhdyskuntien kautta pääosin kompostoitaviin jätteisiin ja jäteveteen. Jäteveteen päätyvistä ravinteista merkittävä osa häviää nykyisin puhdistusprosessissa. Metsistä puolestaan poistuu ravinteita lisääntyneen kokopuuhakkuiden vuoksi aikaisempia metsätalouden korjuukäytäntöjä enemmän. Tällä hetkellä liete- ja jätepohjaisten ravinnelähteiden käyttö maataloudessa on vähäistä, sillä niistä valmistetuissa lannoitevalmisteissa on puutteita esimerkiksi tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa.

Ratkaisu

Outotecin ja Ecolan Oy:n yhteinen Fullrec-lietteenkäsittelymenetelmä kerää talteen yhdyskuntien jätevesien lietteestä ja energiantuotannon tuhkista ravinteita, jotka voi myydä eteenpäin lannoitetuotteiksi. Ehdotus yhdistää kolme aiemmin erillistä teknistä prosessia. Mädätettyä yhdyskuntajätteen lietettä ei perinteiseen tapaan polteta, vaan kuivataan ja sekoitetaan tuhkaan. Tästä prosessista syntynyt seos rakeistetaan ja pystytään kuljettamaan kustannustehokkaasti pitkänkin matkan päähän esimerkiksi metsien lannoittamiseksi.

Ratkaisun esittäjä: Juhani Anhava, juhani.anhava@outotec.fi ja Mikko Räisänen, mikko.raisanen@ecolan.fi

Mistä on kyse?