Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Julkisen sektorin tavaroiden huutokauppa verkossa

Kiertonetin avulla julkisen sektorin organisaatiot voivat myydä helposti käyttämättömäksi jääneitä tavaroitaan eteenpäin kenelle tahansa. Verkossa toimivassa huutokaupassa eteenpäin myytävät tavarat saavat hyvän jälleenmyyntihinnan.

Julkaistu

Yritys oli vuosina 2017-2019 kerätyllä Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalla. Tutustu vuonna 2021 koottuun uuteen Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -listaukseen.

Ongelma

Julkiset organisaatiot ostavat käyttöönsä paljon tavaroita, laitteita ja koneita, kuten elektroniikkaa ja työkoneita. Niiden hallintaan ei käyttöiän loputtua kuitenkaan ole selkeitä käytäntöjä. Tavaran arvo ja samalla verovaroja menee hukkaan, mikäli omaisuus jää tarpeettomana varastoon, annetaan alihintaan pois tai mikäli se päätyy jätteeksi. Julkiselta sektorilta menee käyttökelpoista tavaraa roskiin, koska sille ei löydetä muita käyttökohteita.

Ratkaisu: Julkisen sektorin tavaroiden huutokauppa verkossa

Kiertoa Oy ylläpitää verkossa toimivaa huutokauppaa, Kiertonettiä, jossa julkisen sektorin organisaatiot voivat myydä vaivattomasti tarpeettomaksi jääneitä tavaroita, kiinteistöjä, laitteita ja koneita. Ostaja voi olla kuka tahansa – yritys, julkisen sektorin organisaatio tai kuluttaja. Kiertonetin avulla julkinen organisaatio saa käyttämättömäksi jääneelle omaisuudelle hyvän jälleenmyyntihinnan.

Ansaintamalli ja hyödyt Kiertonetille

Kiertoa Oy veloittaa toteutuneista kaupoista myyntikomission, jonka koko määräytyy myydyn omaisuuden hinnan mukaan. Kiinteitä maksuja asiakkailta ei peritä. Kiertoa Oy toteuttaa myös erilaisia lisäpalveluita esimerkiksi inventointiin, arviointiin tai kiinteistöjen myyntiin tarvittaviin kuvauksiin liittyen. Ratkaisua voidaan vähin kustannuksin laajentaa muihin maihin. Keskittyminen julkisen sektorin asiakkaisiin mahdollistaa palvelun kehittämisen juuri kyseisen asiakasryhmän tarpeiden pohjalta.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Julkisen sektorin toimijat saavat ratkaisun avulla omaisuudelle sen arvoa vastaavan hinnan nopeasti, pienillä myyntikustannuksilla ja ilman ylimääräistä varastoimista. Myynti on asiakkaalle riskitöntä, eikä asiakkaan tarvitse olla myynnin ammattilainen. Maksuprosessi ja maksujen raportointi toteutuvat julkisen sektorin avoimuusvaatimuksia noudattaen. Loppukäyttäjänä eli ostajana voi Kiertonetissä toimia kuka tahansa. Loppukäyttäjälle kauppapaikan etuna on löytää käytettyjä tavaroita helposti ja ekologisesti.

Mistä on kyse?