Julkaistu 11.12.2017

Keskustelun kohderyhmän määrittely

Miksi?

Tavoitteiden määrittely ohjaa myös kohderyhmän pohtimista – keiden pitäisi olla paikalla keskustelemassa, jotta keskustelun tavoitteet täyttyvät? Kohderyhmän määrittelyn on tarkoitus auttaa dialogin järjestäjää hahmottamaan kaikki ne henkilöryhmät, joille käsiteltävä asia on merkittävä. On tärkeää pitää mielessä, että hyvän dialogin perusedellytys on tarpeeksi moniääninen ja heterogeeninen joukko keskustelijoita, jotta näkemys aiheesta laajenee.

Miten?

Kartoita ja tunnista eri ryhmät, henkilöt, toimijat ja organisaatiot, jotka liittyvät aiheeseen. Määrittele ensisijainen kohderyhmä ja mieti keiden muiden pitäisi olla paikalla keskustelemassa.

Osallistujien olisi hyvä olla toistensa kanssa erilaisia niin iältään, taustaltaan, koulutukseltaan kuin elämäntilanteeltaankin.Tärkeää on myös hahmottaa kaikki eri asianosaiset – älä valitse keskusteluun vain kahta ääripäätä.

Alla olevien kysymysten kautta saat näkyviin erilaiset aiheeseen liittyvät ryhmät ja voit laajentaa halutessasi kutsuttavien joukkoa.

Listaa näistä itsellesi keskeiset:

 • Keiden pitäisi olla paikalla keskustelemassa, jotta tavoitteet täyttyvät?
 • Ensisijainen kohderyhmä?
 • Keille asia on tärkeä, miksi?
 • Kenen elämään asia vaikuttaa?
 • Ketkä eivät normaalisti osallistu?
 • Kuka muu on asiasta kiinnostunut?
 • Kuka päätöksiin vaikuttaa?
 • Mistä eri tahoista pitäisi olla henkilöitä mukana? Julkinen sektori, politiikka, media, taide & kulttuuri, yritykset, järjestöt?
 • Onko dialogi avoin kaikille vai ei?
 • Halutaanko edustavuutta?
 • Miten varmistetaan, että osallistujajoukko on moninainen taustatekijöiden suhteen; ikä, sukupuoli ja kulttuuritausta?

 

Lataa pohja keskustelun suunnitteluun sekä tutustu keskustelun vaiheisiin.

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun suunnitteluun

Hyvän keskustelun eli dialogin suunnitteluun kannattaa varata aikaa. Kokosimme parhaat vinkit ja ideat keskustelujen suunnittelemiseksi. Käy kaikki työkalut läpi huolellisesti – se auttaa arvioimaan tarvittavan ajan ja muut resurssit.

“Vaikka keskustelun suunnittelu otti paljon aikaa, itse keskustelu oli mahtava kokemus ja hieno huomata että olemme kaikki ihmisten puolella yrittäen luoda yhteistä näkemystä ja toimintaa parempaa yhteiskuntaa kohti.”

– Erätauko-tapahtuman osallistuja

Katso myös työkalut osioista Keskustelun aikana ja Keskustelun jälkeen.

 

Lisää työkaluja

Näillä suunnittelu käyntiin.

Käytännön oppeja dialogista

Näin homma toimii.

Mistä on kyse?