Julkaistu 15.12.2017

Keskustelun paketointi ja palaute

Miksi?

Keskustelun lopuksi sovitaan yleensä jatkotoimenpiteistä, kuinka aiheen käsittelyä jatketaan tai saavatko osallistujat esimerkiksi yhteenvedot tai kuinka tapahtumasta uutisoidaan. Dialogi on onnistuessaan huumaavaa ja on jälkikäteen vaikea palauttaa mieleen keskustelun kulku ja tämän takia onkin osallistujille antoisaa jos he saavat yhteenvedon myöhemmin. Myös yhteistyökumppaneille on hyvä toimittaa yhteenveto niin että keskustelussa syntynyt ymmärrys ja oivallukset tulevat näkyviksi.

Miten?

Yhteenveto on hyvä avata niin että sen pystyy ymmärtämään vaikka ei olisi osallistunut keskusteluun. Mikäli vastaanottaja ei tiedä mitä dialogissa tapahtuu tai mitä sillä tavoitellaan on hyvä avata dialogissa tapahtuva ymmärryksen ja eri näkökulmien syntyminen.

Mistä on kyse?

Työkaluja keskustelun jälkeen

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus syntyy suureksi osaksi keskustelun jälkeen. On tärkeää, että jo tavoitteiden määrittelyssä on mietitty, mitä keskustelun jälkeen tapahtuu ja mihin syntynyttä ymmärrystä käytetään. Kokosimme tähän osioon parhaat vinkit keskustelun vaikuttavuuden varmistamiseksi.

Katso myös työkalut ennen keskustelua ja keskustelun aikana.

Mistä on kyse?