Julkaistu 15.12.2017

Keskustelun jatko

Keskustelun lopuksi sovitaan yleensä jatkotoimenpiteistä: kuinka aiheen käsittelyä jatketaan? Saavatko osallistujat esimerkiksi yhteenvedot? Kuinka tapahtumasta uutisoidaan?

Dialogi on onnistuessaan ainutlaatuinen kokemus. Jälkikäteen on vaikeaa palauttaa mieleen keskustelun kulku ja tämän takia onkin antoisaa osallistujille, jos he saavat keskustelun yhteenvedon myöhemmin. Myös yhteistyökumppaneille on hyvä toimittaa yhteenveto niin, että keskustelussa syntynyt ymmärrys ja oivallukset tulevat näkyviksi.

Miten?

Yhteenveto on hyvä avata niin, että sen pystyy ymmärtämään vaikka ei olisi osallistunut keskusteluun. Mikäli vastaanottaja ei tiedä mitä dialogissa tapahtuu tai mitä sillä tavoitellaan, on hyvä avata dialogissa tapahtuva ymmärryksen ja eri näkökulmien syntyminen.

 

Mistä on kyse?