Menetelmä
Arvioitu lukuaika 3 min

Vauhdita toimintaa: Kestävien elämäntapojen suunnittelutyökalu

Älä pelkästään mieti hiilijalanjälkesi pienentämistä – suunnittele kuinka sen teet. Näillä työkaluilla voit tarjota jokaiselle mahdollisuuden laatia oman toimintasuunnitelmansa globaalisti kestävän elämäntavan saavuttamiseen.

Kirjoittaja

Julkaistu

Oletko jo rakentanut Elämäntapatestin, mutta mietit, mitä seuraavaksi? Kuinka paljon toimia tarvitaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi tavoitetasolle? Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa elää kestävästi, joten ei ole myöskään yhtä ainoaa oikeaa tapaa hiilijalanjäljen pienentämiseen. Vuorovaikutteisen elämäntapojen suunnittelutyökalun avulla voit tarjota helpomman mahdollisuuden suunnitella kestävämpää arkea.

Tämän fiksun lisäosan avulla käyttäjät voivat valita sadan fiksun arjen teon luettelosta omat tekonsa, joihin he ovat valmiit sitoutumaan. Omien sitoumusten tekeminen helpottaa omien ympäristövaikutusten ymmärtämistä ja kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseen osallistumista. Laskukaavat on tehty valmiiksi niin, että hiilipäästöjen vähennysprosentti lasketaan suoraan elämäntapatestin omista tuloksista. Tämä tarkoittaa, että valintojemme vaikutukset ja tehokkaimmat toimet vaihtelevat nykyisen elämäntavan mukaan.

Käyttäjät voivat myös löytää kannustimia kestävämpään arkeen tutustumalla toisten käyttäjien suunnitelmiin, he voivat julkaista omat sitoumuksensa, jakaa ne sosiaalisessa mediassa ja kannustaa myös muita osallistumaan. Ryhdy yhteistyöhön kansallisten päätöksentekijöiden kanssa, jotta jokainen yksittäinen suunnitelma huomioidaan osana kansallisen päästöjenvähennystavoitteen saavuttamista.

Tämä menetelmä toimii myös fyysisessä muodossa. Fyysinen versio koostuu kahdesta pelilaudasta ja sadasta nappulasta, jotka edustavat fiksuja arjen tekoja. Nappuloita on kolmea eri kokoa. Valkoisen pelilaudan koko riippuu pelaajan omasta hiilijalanjäljestä, ja jokainen pelinappula edustaa yhtä fiksua arjen tekoa. Mitä suurempi vaikutus hiilidioksidipäästöjen vähenemiseen, sitä suurempi nappula on. Pelaajan tulee täyttää pelilaudan tyhjä alue saavuttaakseen vuoden 2030 tavoitetason valitsemalla ne teot, jotka hän voi tehdä seuraavien kymmenen vuoden aikana. Peli aloitetaan isoilla palasilla, jotka edustavat merkittävimpiä tekoja, joilla yksilö voi pienentää hiilijalanjälkeään. Kun nykyisen ja tavoitehiilijalanjäljen välinen aukko on täytetty, pelaaja laittaa valitsemansa palasensa aikajanalle, joka ulottuu nykyhetkestä vuoteen 2030. Milloin ja miten ne voidaan toteuttaa? Mikä estää tekemästä näitä tekoja tänään? Jos joihinkin toimiin kaivataan enemmän kannustusta tai helpotusta, pelaajat voivat merkitä nämä palaset vaatiakseen lisätoimia yksityiseltä tai julkiselta sektorilta. Pelilaudasta on kehitteillä verkkoversio.

Hyödyt

  1. Tutustumalla suunnitelmiin voit analysoida paremmin, millaisia käytännön ilmastotoimia ihmiset ovat valmiit tekemään alueellasi.
  2. Oman ilmastotoimien suunnitelman luominen ja siihen sitoutuminen voi lievittää ilmastoahdistusta.
  3. Omien tavoitteiden julkaiseminen synnyttää usein myönteistä painetta, joka auttaa tavoitteiden saavuttamisessa ja voi myös näyttää esimerkkiä muille.
  4. Tämä työkalu tekee ihmisten yhteisten toimien vaikutuksesta näkyvämpää.
  5. Vaikka tekoja tehdään jo paljon, niin aina voi tehdä enemmän. Jatkuvan kehittämisen ilmapiiri motivoi toisia eteenpäin.

Tulokset – Suomi

  • Sitoumuksen tehneiden keskivertohiilijalanjälki on noin 6 500 CO2e, ja suunnitelmien mukaan he pyrkivät pienentämään hiilijalanjälkeään keskimäärin 20 prosentilla vuodessa.
  • Jos tuhannen osallistujan suunnittelemat toimet toteutuvat, päästövähennys on yhteensä yli 2 000 000 kgCO2

Lataa metodin PDF-versio (englanniksi): Catalyse action: Sustainable lifestyle planning tools (pdf)

Mistä on kyse?