Julkaistu 18.05.2017

Kooltaan muunneltavat biokaasu- ja biodiesellaitokset

Suomessa on valtavasti energiaa ja ravinteita on hyödyntämättä erilaisissa biomassoissa kuten biojätteessä, lannassa ja teollisuuden sivuvirroissa. BioGTS tarjoaa ratkaisuksi biokaasulaitoksia, jotka voidaan skaalata asiakkaan tarpeisiin aikaisempaa alhaisemmilla investointi- ja käyttökustannuksilla. Prosessiin ei tarvitse edes lisätä vettä, joka tekee siitä erityisen kiinnostavan ratkaisun myös kehittyvien maiden markkinoille.

Ongelma

Biohajoavan jätteen sijoittaminen kaatopaikalle kielletään useissa maissa lähivuosina, jolloin yhdyskuntien ja teollisuuden biojätteille on keksittävä käyttöä. Toisaalta jätteen kuljettaminen pitkien matkojen päähän ei ole järkevää, kun liikenteen päästöjä on samaan aikaan vähennettävä. Biojäte tuottaa hajotessaan kasvihuonekaasupäästöjä, jotka kannattaa hyödyntää.

Ratkaisu: Kooltaan muunneltavat biokaasu- ja biodiesellaitokset

BioGTS:n suunnittelemien ja valmistamien biokaasulaitosten avulla biohajoava jäte voidaan muuttaa uusiutuvaksi energiaksi, liikennekaasuksi ja lannoitteeksi. Biokaasua voidaan hyödyntää myös sähkön- ja lämmöntuotantoon. Biodiesellaitosten avulla biopohjaiset jäterasvat voidaan muuttaa liikennepolttoaineeksi, lämmitysöljyksi ja glyseroliksi. Laitoksen tyyppi ja koko suunnitellaan asiakkaan jätevolyymin perusteella ja valmistetaan kokonaisuudessaan yrityksen Jyväskylän tehtaalla. Laitos on täysin automatisoitu ja se pystyy käsittelemään kaikenlaista eloperäistä jätettä maatilamittakaavasta aina isojen kaupunkien tarpeisiin. Prosessi ei vaadi lainkaan vettä, minkä vuoksi laitos sopii myös vesipulasta kärsiviin maihin. Myös laitoksen kemikaalien käyttö on hyvin vähäistä.

Ansaintamalli ja hyödyt BioGTS:lle

Yritys tarjoaa biokaasu- ja biodiesellaitosten avaimet käteen -toimituksia sekä operointi- ja huoltopalveluja. Automaation ja etävalvonnan ansiosta myös BioGTS voi operoida laitosta. Tiivis asiakassuhde on yritykselle tärkeää myös uuden teknologian käyttökokemusten keräämisen vuoksi.

Hyödyt asiakkaalle

Laitoksen kompaktin reaktorirakenteen etuna ovat matalat investointi- ja käyttökustannukset asiakkaalle. Käyttö on helppoa ja prosessissa on korkea hyötysuhde. Lisäksi prosessissa voi hyödyntää monenlaisia eloperäisiä raaka-aineita. Modulaarisen reaktorirakenteen ansiosta laitoksen kapasiteettia voidaan kasvattaa tarpeen mukaan. Laitosten toimitusaika on lyhyt ja takaisinmaksuaika tyypillisesti vain kahdesta viiteen vuotta. Asiakas saa hyödynnettyä jätteen energiana ja ravinteina.

Faktat

BioGTS pähkinänkuoressa

Päätoimiala: Bioenergialaitosten suunnittelu, valmistus ja operointi

Perustamisvuosi: 2011

Liikevaihto: 1-50 miljoonaa euroa

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: 2011

Kiertotalousratkaisun osuus liiketoiminnasta: 100 %

Henkilöstön koko: 10-250

Kotipaikka: Laukaa

Verkkosivu: https://biogts.com/

Mistä on kyse?