Julkaistu 28.12.2017

Luomulannoitetta lihaluujauhosta

Ecolanin ravinnerikas luomulannoite vahvistaa maaperän hyvinvointia ja edistää ravinnekiertoa. Maanviljelijät voivat lihaluujauhoon pohjautuvan luomulannoitteen avulla hillitä osaltaan ilmastonmuutosta.

Ongelma 

Moni viljelykasvi kasvaa epäorgaanisten lannoitteiden avulla, joiden raaka-ainetta fosfaattia on rajallinen määrä maapallolla. Epäorgaanisen typpilannoitteen tuottaminen vaatii myös paljon energiaa. Maaperä tarvitsee riittävästi orgaanisten lannoitteiden orgaanista ainesta voidakseen hyvin.  

Ratkaisu: luomulannoitetta lihaluujauhosta 

Ecolan valmistaa Agra-luomulannoitetta Honkajoki Oy:n lihaluujauhosta. Raaka-aineet prosessoidaan jauheeksi, josta seostetaan lannoitetta muiden aineksien kanssa. Lihaluujauhoa jatketaan esimerkiksi viljantuotannon sivuvirroilla tai muilla orgaanisilla tuotteilla. Lannoitteen käyttäminen vähentää maanviljelyn ravinnepäästöjä ja sen sisältämä hidasliukoinen fosfori vapautuu kasvien käyttöön kasvien tarpeiden mukaisesti usean vuoden ajan. 

Ansaintamalli ja hyödyt Ecolanille 

Valmista luomulannoitetta myydään Lantmännen-maatalousosuuskunnan kautta maanviljelijöille. Myyntialueena on koko Itämeren alue. Ecolanin lannoitteita käytetään luomuviljelyssä, joten luomutuotteiden markkinoiden kasvu tarkoittaa myös yrityksen luomulannoitteen kysynnän kasvua.  

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle 

Ecolan Agra -luomulannoitteen avulla asiakas hoitaa maaperää ja vähentää epäorgaanisten lannoitteiden käyttöä. Lannoitteen korkea typpipitoisuus nopeuttaa kasvien ravinteiden ottoa. 

FAKTAT

Ecolan pähkinänkuoressa

Päätoimiala: metsänhoito 

Perustamisvuosi: 1995 

Liikevaihto: 1-50 miljoonaa euroa 

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: metsälannoite 1995, maarakentamisen uusiomateriaali 2013, maanviljelyn luomulannoite 2017 

Kiertotalousratkaisun osuus liiketoiminnasta: 100 % 

Henkilöstön koko: 10-250 

Kotipaikka: Kuopio 

Verkkosivu:  www.ecolan.fi 

Mistä on kyse?