Esimerkit
Arvioitu lukuaika 1 min

Maatiloilla pellot valjastetaan hiilinieluiksi

Sitra, BSAG ja Ilmatieteenlaitos tutkivat ja kokeilevat yli 110 maatilalla keinoja maaperän hiilensidonnan parantamiseksi.

Julkaistu

Haaste

Ilmastonmuutoksen torjunnassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ei yksinään enää riitä. Ilmakehän ylimääräinen hiilidioksidi pitää myös sitoa takaisin maaperään. Uusia ratkaisuja on kehitettävä ilmastonmuutosta vastaan.

Ratkaisu

Sitran, Baltic Sea Action Groupin ja Ilmatieteenlaitoksen Carbon Action -hankkeessa tutkitaan hiilen varastoitumista ilmakehästä maaperään sekä kokeillaan maatilojen eri ratkaisujen vaikutusta maaperän hiilensidontaan. Hankkeessa myös selvitetään, millaisten ohjauskeinojen avulla maatiloja voisi kannustaa ottamaan käyttöönsä hiilensidontaa lisääviä ratkaisuja.

Vuodesta 2020 eteenpäin hanketta jatketaan ilman Sitran rahoitusta. Tavoitteena on sitouttaa mukaan lisää viljelijöitä, yrityksiä, kuntia ja kaupunkeja ja kehittää tieteellisesti hiilensidonnan mallinnusta ja todentamista. Näitä tavoitteita tukee osaltaan myös Valio, joka alkaa kouluttaa maitotilojen yrittäjiä hiilensidonnan menetelmistä.

Mistä on kyse?