Julkaistu 18.05.2017

Mainosbanderollit liikelahjoiksi yritysten yhteistyön kautta

Granon ja TouchPointin yhteistyö mahdollistaa asiakkailleen perinteisesti jätteeksi jääneiden mainosbanderollien vaivattoman hyödyntämisen uusiotuotteina. Asiakkaan brändi saa imagolleen lisätukea ja arvoton jäte saa uuden hyödyllisen elämän.

Ongelma

Mainosbanderolleja käytetään rajallinen aika, jonka jälkeen ne ovat mainostajalle hankalaa jätettä. Tekstiilijäte on orgaanista jätettä, jota ei ole saanut enää vuoden 2016 alusta lähtien viedä kaatopaikalle. Vanhan banderollin uusiokäytön suunnittelu vaatii aikaa ja vaivaa sekä hyvän yhteistyökumppanin.

Ratkaisu: Käytetyistä banderolleista liikelahjoja ja fanituotteita

Asiakas voi sopia banderollimateriaalin jatkokäytöstä kätevästi samalla kun hankkii mainosmateriaalia Granolta. Käytetyt Granon banderollit toimitetaan asiakkaalta TouchPointille, joka valmistaa materiaalista funktionaalisia tuotteita, kuten laukkuja, kasseja ja säilyttimiä asiakkaan liikelahjoiksi tai fanituotteiksi. Palvelussa myös logistiikka hoidetaan asiakkaan puolesta: mainosbanderolli on oikealla paikalla oikeaan aikaan, mutta myös sen poistaminen ja peseminen hoidetaan. Valmiit lopputuotteet toimitetaan suoraan asiakkaalle, loppukäyttäjälle tai jopa kuvattuna verkkokauppaan ja sieltä tuotteen ostajalle.

 Ansaintamalli ja hyödyt Granolle ja TouchPointille

Parempi ja kokonaisvaltaisempi palvelu edistää asiakastyytyväisyyttä. Uudet, yhteistyöhön perustuvat palvelut tuovat lisää liikevaihtoa. Tuotteen materiaaleja hyödynnetään myös ensimmäisen kaupan jälkeen, mikä säästää materiaalikustannuksia ja vähentää uuden, neitseellisen materiaalin valmistustarvetta.

Hyödyt asiakkaalle

Käytetty banderolli saa uuden elämän eikä muodostu jätteeksi. Uusiotuote on uniikki ja yrityksen brändin näköinen, ja tukee profiloitumista vastuullisena toimijana. Yritykset pystyvät konkreettisella teolla toteuttamaan yritysvastuuta. Banderollin uuden elämän suunnittelu on vaivatonta, kun se tehdään hankinnan yhteydessä. Palvelu antaa myös mahdollisuuden hyöndyntää tarinoiden voimaa: Tuotteilla ja niiden tarinalla on merkitys, joka lisää tuotteen saajan sitoutumista yritykseen. Syntyvät tuotteet voivat myös olla kiinnostavia uusille kohderyhmille.

Faktat

Grano pähkinänkuoressa

Päätoimiala: Digi- ja printtipalveluihin liittyvät tuotteet, markkinointi ja ratkaisut

Perustamisvuosi: 2014

Liikevaihto: yli 50 miljoonaa euroa

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: TouchPoint-yhteistyön uusiomateriaaleista valmistetut tuotteet tulivat tarjolle vuonna 2016.

Henkilöstön koko: yli 250

Kotipaikka: Jyväskylä

Verkkosivu: https://www.grano.fi/

Faktat

TouchPoint pähkinänkuoressa

Päätoimiala: Ekologiset työvaatteet ja yrityslahjat

Perustamisvuosi: 2008

Liikevaihto: 1-50 miljoonaa euroa

Kiertotalousratkaisun lanseeraus: Kiertotalous on ollut osana yrityksen toimintaa alusta lähtien, mutta Grano-yhteistyön uusiomateriaaleista valmistetut tuotteet tulivat tarjolle vuonna 2016.

Henkilöstön koko: 1-10

Kotipaikka: Helsinki

Verkkosivu: http://www.touchpoint.fi/

Mistä on kyse?