archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Runsas viljelysato sääoloista riippumatta

Netledin suljetun tilan monikerrosviljely mahdollistaa nopean ja runsaan sadon niin pohjoisen pimeässä ja kylmässä kuin etelän kuumilla ja kuivilla alueilla. Kasvuympäristö toteuttaa kiertotalouden periaatteita.

Julkaistu

Ongelma

Ilmastonmuutos vaikeuttaa sään ja satojen ennustettavuutta. Siinä missä peltoviljely vaatii oikeita sääolosuhteita, kasvihuoneet vaativat suuria määriä energiaa ja makeaa vettä. Lämpimissä ilmastoissa vettä kuluu paljon pelkästään kasvien jäähdyttämiseen. Kasvintuotannon ongelmatilanteet häiritsevät raaka-aineiden saatavuutta, ja joidenkin ruoka-aineiden saatavuutta joudutaan jopa rajoittamaan kaupoissa.

Ratkaisu: vertikaaliviljelyn teknologiapartneruus

Netled toteuttaa suljetun tilan monikerrosviljelyratkaisuja, joissa viljelytoiminta eristetään luonnonvoimilta valvottuun ympäristöön. Viljelmää valaisevien led-valojen ja korkeaksi säädetyn hiilidioksidipitoisuuden ansiosta voidaan hyödyntää koko kasvien kasvupotentiaali ja päästä jopa 50 prosenttia suurempiin satoihin kuin perinteisissä kasvihuoneissa. Vertikaaliviljelyssä Vertikaalinen viljely Vertikaalisen viljelyn (käytetään myös termejä vertikaaliviljely tai monikerrosviljely) ajatuksena on, että ruokaa tuotetaan kontrolloiduissa olosuhteissa kasvihuoneessa, jossa ruokaa viljellään päällekkäin useassa eri kerroksessa. Tällöin tuotanto on suojassa luonnonolosuhteiden vaihteluilta ja tuotannossa voidaan pelloilla tapahtuvaa viljelyä paremmin hallita tuotanto-olosuhteita, kuten energiaa, vettä ja ravinteita. Avaa termisivu Vertikaalinen viljely myös makean veden käyttöä voidaan vähentää 95 prosentilla, koska kasvien ei tarvitse tuhlata vettä auringon lämmön alla pärjäämiseen.

Ansaintamalli ja hyödyt Netledille

Netled tuottaa asiakkaalle integroidun vertikaaliviljelmän kasvatusjärjestelmän, johon kuuluu viljelmän suunnittelu, testaus, ylläpito ja huolto. Ratkaisu toteutetaan partnerimallin avulla, jossa Netled toimittaa teknologian suuren mittakaavan toimijoille, kuten tukkuliikkeille, elintarvikeketjun toimijoille tai rahastoille. Partnereilla on tarvittavat kontaktit kuluttajarajapintaan siinä missä Netled keskittyy teknologiaan.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Asiakkaat pystyvät lähtemään vertikaaliviljelyliiketoimintaan helpon ratkaisun ansiosta – Netled teknologiapartnerina pitää sadon kannattavana. Suljetuissa tiloissa tapahtuva vertikaaliviljely pystytään toteuttamaan lyhyiden matkojen päässä sieltä, missä kuluttajatkin ovat. Tämä vähentää asiakkaiden logistiikkakustannuksia ja voi pienentää myös loppuasiakkaalle näkyvää hintaa. Lisäksi viljelytuotantoa voidaan ohjata tarkasti, jolloin satoa voidaan myydä silloin, kun kysyntä ja hinta markkinoilla on korkea.

Mistä on kyse?