Työkalu
Arvioitu lukuaika 2 min

Tulevaisuusoletukset

Tämä harjoitus sopii tulevaisuusajattelussa harjaantuneille. Jos haluat esimerkiksi haastaa organisaatiosi toiminnan taustalla olevia oletuksia, on tässä työkalu sinulle.

Kirjoittaja

Mikko Dufva

Johtava asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Tulevaisuuden kehityskulkuihin liittyy runsaasti oletuksia siitä, miten asiat liittyvät toisiinsa, mitkä ovat tavoitteet ja intressit ja millainen maailma oikeastaan on. Elämme ympäristössä, jossa tulevaisuus on jo läsnä erilaisina ennusteina, pelkoina, toiveina ja tavoitteina – eräänlaisena tulevaisuuskuvastona. Varsinkin pitkää aikaväliä tai murrosaikaa tarkasteltaessa on tarpeen tarkastella kriittisesti tätä tulevaisuuskuvastoa ja tuoda tulevaisuudesta tehdyt oletukset päivänvaloon.

Tällä työkalulla pääset käsiksi tulevaisuusoletuksiin ja saat kehystettyä tulevaisuuden kehityskulun uudella tavalla. Työkalu pohjautuu ns. kriittiseen kerrosanalyysiin (Causal Layered Analysis, CLA, kts. Inayatullah 1998). Siinä tarkastellaan ilmiötä Ilmiö Havainnoinnin kohteeksi noussut asia, jonka taustalla vaikuttaa useita toisistaan riippumattomia tekijöitä. Ilmiöiksi kutsutaan usein myös tilapäisiä liikkeitä, tapahtumia ja muotivirtauksia. Avaa termisivu Ilmiö tai tulevaisuuskuvaa Tulevaisuuskuva Kuvaus mahdollisesta tulevaisuudesta. Tulevaisuuskuvien avulla hahmotetaan ja havainnollistetaan erilaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Avaa termisivu Tulevaisuuskuva neljän kerroksen avulla:

  1. Litania: tulevaisuuskuvan tai ilmiön pintatason kuvaus.
  2. Systeemi: ilmiöön liittyvien syiden ja seurausten kuvaus, esimerkiksi minkälaiset toimijat vaikuttavat litaniatason kuvaamassa tulevaisuudessa ja mitkä taloudelliset syyt ovat johtaneet siihen.
  3. Maailmankuva: näkökulma ja ajatusmalli, jota tulevaisuuskuva ilmentää ja josta systeemitason kuvaus on looginen ja järkevä, esimerkiksi talousliberaali maailmankuva tai syväekologinen maailmankuva.
  4. Myytti: tulevaisuuteen liittyvät vertauskuvat, kulttuuriset arkkityypit ja tarinat, jotka enemmänkin koetaan kuin tiedetään älyllisesti, esimerkiksi ”talvisodan henki” tai ”rakkaus on matka”.

Tee näin:

Valitse jokin yksinkertaistus tulevaisuudesta, kuten ”robotit vievät kaikki työt”. Kirjoita se litaniatasolle printattuun työskentelypohjaan tai muulle paperille.

A) Lähde purkamaan litaniatason kuvausta eri tasoille ylhäältä alaspäin:

  • Millaiset syy-seuraussuhteet tulevaisuuskuvassa oletetaan olevan?​
  • Mikä on maailmankuva, jossa syy-seuraussuhteet ovat järkeviä?​
  • Mikä on taustalla oleva myytti tai metafora?​

B) Haasta eri tasoille purettu tulevaisuuskuva alhaalta ylöspäin​:

  • Mikä voisi olla vaihtoehtoinen myytti tai metafora?​
  • Miten myytti muuttaa maailmankuvaa?​
  • Millainen on uuden maailmankuvan mukainen systeemi?​

Kirjoita uusi litaniatason tulevaisuuskuva​.

Pohdi millaisia oletuksia tulevaisuuksista työskentelyn aikana löytyi, ja miten perusteltuja ne ovat. Mitkä asiat liittyvät johonkin maailmankuvaan? Miten myytin muuttaminen muutti tulevaisuuden näkymää?

Materiaali:

Työskentelypohja kriittiseen kerrosanalyysiin: CLA-pohja

Mistä on kyse?