archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi resurssi­tehokas tuotantovaihtoehto maatiloille

Finsect iskee suomalaisen maatalouden kannattavuuskriisiin. Täysin markkinaehtoinen hyönteistuotanto mahdollistaa maatiloille uusia tulonlähteitä. Tuotannon voi aloittaa helposti Finsectin laitteiston ja ohjauksen avulla.

Julkaistu

Ongelma

Lihantuotantoon tarvitaan huomattavia määriä maapinta-alaa ja vettä, minkä lisäksi nykyinen tuotanto aiheuttaa paljon kasvihuonekaasupäästöjä. Samaan aikaan esimerkiksi suomalaiset maatilat painivat kannattavuusongelmien kanssa. Nykyisiltä vihannestiloilta päätyy mädätykseen merkittäviä määriä täysin syömäkelpoista kurkkua, koska se ei täytä koko- tai muotovaatimuksia.

Ratkaisu: hyönteiset ravinnonlähteenä

Finsect auttaa maatiloja aloittamaan hyönteistuotannon. Hyönteisten ravintona voidaan käyttää vihannestiloilta muutoin mädätykseen menevää vihannesmassaa, kuten kurkkua. Hyönteistuotannon etuja ovat tehokas, vertikaalinen tilankäyttö, muuta lihantuotantoa huomattavasti pienempi vedenkulutus sekä pienemmät kasvihuonekaasupäästöt. Hyönteisten rehuhyötysuhde on myös selvästi parempi kuin esimerkiksi naudalla – kun kilogramman saamiseksi vaaditan naudanlihan kohdalla yli 10 kilogrammaa rehua, saadaan hyönteiskilo tuotettua vain kahdella rehukilolla.

Ansaintamalli ja hyödyt Finsectille

Finsect myy maatiloille tuottajapakettia, johon kuuluvat muun muassa kasvatusvälineet, aloitushyönteispopulaatio, rakennuskonsultointia ja opastusta kasvatuksen eri vaiheissa. Finsectin asiakkaat muodostavat hyönteisten tuottajaverkoston, jolta yritys ostaa tuotetun hyönteisraaka-aineen jälleenmyytiä varten sopimuksen mukaisesti. Näin Finsect ei myöskään itse tarvitse suuria tuotantotiloja raaka-aineen tuottamiseksi ja tuotannon riskienhallinta parantuu.

Hyödyt asiakkaalle ja loppukäyttäjälle

Finsectin asiakkaille hyönteistuotanto on vielä pääosin sivuelinkeino, jolla pyritään vastaamaan maatalouden kannattavuusongelmaan. Lisäksi hyönteistuotannon aloittaminen mahdollistaa tuotannosta poistettujen tilojen ja rakennusten ottamisen uudelleen tuottavaan käyttöön. Kuluttajan näkökulmasta ratkaisu mahdollistaa uuden suomalaisen kestävän, ekologisen ja korkeatasoisen proteiininlähteen ostamisen.

Mistä on kyse?