Esimerkit
Arvioitu lukuaika 3 min

Vanhoihin rakennuksiin kunnostetuissa asunnoissa eletään kiertotalouden mukaan

Kaupungistumisen seurauksena esikaupunkiyhteisöjen demografia muuttuu ja asuintilaa jää tyhjäksi. Kiertotalouteen perustuvat elämäntavat sopivat hyvin tähän arvokkaaseen infrastruktuuriin.

Julkaistu

Japanilaisen yhteiskunnan nopea ikääntyminen yhdistettynä nuorten kaupunkeihin suuntautuvaan muuttoliikkeeseen on aiheuttanut haastavan tilanteen, jossa vanhukset jäävät esikaupunkeihin. Odakyu Electric Railway tarjoaa uuden mallin, jossa remointoituihin vanhoihin rakennuksiin luodaan asuntoja ja kiertotalouteen perustuva yhteisö.

Odakyun näki, että sen entisillä toimistotaloilla oli suurta potentiaalista arvoa asuinkiinteistöinä. Alueen elvyttämiseen tarvittiin kuitenkin raikasta lähestymistapaa. Rakennusten remontointi kiertotalouteen perustuvan elämäntavan mahdollistamiseksi sopi tarpeisiin hyvin. Arkkitehtitoimiston kanssa yhteistyössä remontoitu rakennus ei pelkästään houkuttele nuoria asukkaita, vaan myös hyödyttää paikallisia asuntomarkkinoita yleisemmin.

Ongelma

Kun esikaupunkeihin jää vain vanhuksia, sairaaloiden, joukkoliikenteen ja jätehuollon kaltaisia yhteiskunnan palveluja on vaikea ylläpitää. Kanagawan alue on Tokion ulkopuolella Odakyun junayhteyden varrella sijaitseva nukkumalähiö. Alue on selvä esimerkki tästä haasteesta, jossa yhteiskunnan palvelujen saatavuus ja tyhjien rakennusten tehokas käyttö kytkeytyvät toisiinsa.

Ratkaisu

Odakyun Electric Railwayn entinen toimistotalo Kanagawan alueella Zaman kaupungissa on remontoitu ja muutettu vuokra-asunnoiksi. Remontoinnissa keskeisenä ajatuksena oli jakaa tiloja asukkaiden kesken. Kiinteistössä on esimerkiksi yhteinen puutarha, vuokrattavia kaupunkiviljelypalstoja ja yhteinen pesutupa, jotka kaikki tukevat kiertotalouden mukaista elämäntapaa.

Rakennus on saavuttanut 98 prosentin vuokrausasteen. Tällä on ollut merkittävä elvyttävä vaikutus lähistölle. Samalla se on näyttänyt mallia muille yhteisöille. Remontista aloittanut yhtiö suunnittelee kiertotalouteen perustuvan ekosysteemin ja yhteisön rakentamista yhteistyössä paikallishallinnon kanssa.

Ratkaisun keskeisenä kiertotalouden piirteenä on yhteisön elvyttäminen vanhan rakennuksen elinkaarta pidentämällä. Samalla heikkouksina pidetyistä asioista tehdään voimavaroja. Asuntojen rajallinen tila on osattu muuttaa houkuttelevaksi tekijäksi, sillä se kannustaa asukkaita jakamistalouden tapoihin toistensa kanssa.

Ensimmäisen hankkeen seurauksena yhtiö on solminut Zaman kaupungin kanssa kiertotaloussopimuksen. Sopimuksen tarkoituksena on parantaa paikallisyhteisön kiertotaloutta lisäämällä jätehuollon tehokkuutta ja järjestämällä tietoisuutta lisääviä kampanjoita.

Ympäristövaikutukset

Kun olemassa olevien rakennusten elinkaarta pidennetään, syntyy vähemmän jätettä purkamiseen ja uuden rakentamiseen verrattuna. Sisätiloissa käytettiin paikallisten toimittajien ympäristöystävällisiä materiaaleja. Kannustamisella kiertotalouden mukaiseen elämään on myös positiivisia ympäristövaikutuksia, kuten autoilun väheneminen rajallisen pysäköintitilan seurauksena.

Sosiaaliset vaikutukset

Kiertotalouden periaatteisiin perustuvan yhteisön edistämisen ohella asunnot ovat parantaneet yhteisön häiriönsietokykyä ja sosiaalista hyvinvointia houkuttelemalla perheenperustamisiässä olevia asukkaita alueen ulkopuolelta. Tämä on auttanut pitämään yllä erilaisia yhteiskunnan palveluita alueella. Vuotuiset Hoshino Tani -markkinat, jotka pyrkivät luomaan yhteyksiä asukkaiden ja paikallisten käsityöläisten välille ja lisäämään tietoisuutta kiertotaloudesta, ovat myös tehneet alueesta houkuttelevamman asuinpaikan.

Mistä on kyse?