Gaia-X – grunden för ett gemensamt europeiskt dataekosystem

Vi bygger standarder, spelregler och infrastruktur baserade på europeiska värden för ett dataekosystem som öppet delar data och främjar Europas välbefinnande och konkurrenskraft.

Vad är det fråga om?

Europeiska kommissionen har beslutat att döpa det nuvarande årtiondet till Europas ”digitala årtionde”. Detta förutsätter Europas digitala autonomi och etablering av standarder och spelregler baserade på europeiska värden vid utnyttjande av data. I Sitras tema för rättvis dataekonomi skapas det verktyg och lösningar med hjälp av vilka det kan delas data allt friare i blomstrande ekosystem.

Gaia-X-projektet förstärker Europas digitala autonomi och rätt till självbestämmande när det gäller data, friare inträde till marknader samt ett nytt värdeskapande, modularitet, samspel och användarvänlighet.

Tysklands och Frankrikes samarbetsinitiativ har expanderat snabbt och nu är det redan sju olika medlemsstater i EU samt hundratals företag som deltar. Utvecklingsarbetet koordineras av Gaia-X-stiftelsen. Företag kan delta i utvecklingsarbetet via nationella Gaia-X-hubbar.

Vad gör vi?

Sitra förbereder Finlands roll i projektet genom att koordinera Finlands hubb samt de finländska aktörernas roll och möjligheter i den. Finlands hubb förenar aktörer mellan olika dataekosystem, politiska åtgärder och praktiska experiment.

Vilka är med?

En stor mängd aktörer har varit med i förberedningsarbetet. Teknologiska forskningscentralen VTT, Arbets- och näringsministeriet och Business Finland har redan från början varit aktiva i Gaia-X-samarbetet. Finansministeriet och Kommunikationsministeriet har tagit med den politiska perspektiven till definieringsarbetet av Gaia-X-projektets nationella syfte, medan Finlands näringsliv, Teknologiindustrin och DIMECC har representerat företagens synvinklar.

I projektets förberedelsefas har de första konkreta handlingarna redan börjat ta sin form kring Finlands hubb. Industrins datarymdarbete har redan startat under ledning av Aalto-universitetet och DIMECC, och man söker fler intresserade aktörer som kan delta i arbetet. Arbetsgrupperna inom delområdena Smart cities, Health och Mobility håller också på att formas.

Dessutom består GAIAXPACE-projektet, som koordineras av VTT, av genomförandet av en försöksmiljö för Gaia-X-tjänster, utförandet av datarymder som gäller åtta olika sektorer samt affärsmodeller och försök som utgår från dem, samt av forskning som stöder dessa. Förutom VTT deltar över 20 företag och forskningsinstitut i projektet.

Hur kan man delta?

  • Du får mer information om verksamheten i Finlands Gaia-X hubb via adressen gaiax@sitra.fi.
  • Du hittar grundläggande information om Gaia-X-projektet på adressen GAIA-X (data-infrastructure.eu)
  • Du får information om Gaia-X-stiftelsens evenemang genom att registrera dig på adressen http://talque.com/join/gaiaxevents
  • Du kan gå med i det arbete om utnyttjande av Gaia-X som koordineras av VTT på adressen gaia-x@vtt.fi

Läs mer

Kontakta oss

Mistä on kyse?