HERTSIKANRANNAN NAAPURIAPU – MATALAN KYNNYKSEN PAIKALLISTOIMINTAA ASUKASTALON YHTEYDESSÄ.

Hankkeessa edistetään sukupolvien ja kulttuurien välistä kohtaamista Herttoniemenrannan alueella tuomalla Britti-mallinen Timebank-konsepti osaksi asukastalotoimintaa.
 
Herttoniemenranta on 2000-luvun vaihteessa rakennettu noin 9000 asukkaan kaupunginosa. Vuodesta 1998 lähtien alueella toiminut asukastalo Ankkuri toimii asukkaiden kohtaamispaikkana. Ankkurin naapurikahvila, perhekahvila, naisten liikuntakerho ja somaliliiton tiloissa pidettävä ompelukerho vahvistavat alueen asukkaiden sosiaalista verkostoa. Asukastalotoiminnan vakiintumisen myötä maahanmuuttajat ja kantaväestö kohtaavat toisensa vertaisina.
 
Herttoniemenrannan Naapuriapu on Ankkurin yhteyteen rakentuva aikapankki-hanke. Projektin strategisesta muotoilusta vastaa vertaistuotantoon ja aikapankkitoiminnan kouluttamiseen erikoistunut voittoa tuottamaton yhdistys (yhdistyksen rekisteröintiprosessi on par’aikaa meneillään). Yhdistyksen työntekijöillä on kokemusta vastaavista projekteista ja aikapankkitoiminnan tutkimisesta. Projektin käynnistysvaiheen aikana tutkijat kouluttavat asukastalon toiminnanjohtajasta koordinaattorin, jonka tehtävä on johtaa aikapankkia ja saattaa avuntarvitsijat ja antajat yhteen. Koordinaattori vahvistaa jäsenten välistä luottamusta, joka on toiminnan perusedellytys.
 
Ankkurin asukastalotoimintaan kuuluu jo nyt luontevana osana kävijöiden välinen naapuriapu, joten hankkeen tärkeimmät edellytykset ovat olemassa. Asuinalueen yhteisöllistä sidettä on rakennettu jo yli kymmenen vuoden ajan, mutta paljon on vielä saavutettavissa. Perinteisen naapuriavun lisäksi aikapankissa järjestetään ryhmätoimitaa, joka tuo asukkaita yhteen. Maahanmuuttajavanhempien lapsille suunnattussa lukukerhossa suomenkieliset jäsenet tienaavat aikapisteitä lukemalla satuja alle kouluikäisille maahanmuuttajalapsille. Hankkeen startti-vaihe rakennetaan kerhon ympärille, jotta tavoitteeksi asetettu sukupolvien ja kulttuurien välinen kohtaaminen toteutuu alusta alkaen.
 
Iikka Lovio