HITSI – HILJAISEN TIEDON SOSIAALINEN ALUSTA

Hiljaisen tiedon siirtyminen työprosessissa/ henkilökohtaisen kehittymisen tukeminen/ yhteisön osaamispääoman kasvattaminen ja innovaatiotoiminnan kehittäminen organisaatiossa sisältä päin. #hiljainen tieto, #kokemusasiantuntijuus, #vertaisuus, #osallistuminen
 
Juho Kauppi