Haastamme maakunnalliset toimijat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit valmentamaan alueidensa terveyskeskusten kilpailukykyä. Hae mukaan valmennusliigaan tästä!

AJANKOHTAISTA

Tärkeää tietää juuri nyt - haku on auki!

TÄSTÄ ON KYSE

Terveyskeskusliiga on hanke- ja rahoitushaku maakunnallisille toimijoille. Siinä etsitään, rahoitetaan ja verkotetaan vertaisoppimisen hengessä maakunnallisia valmennusohjelmia, jotka kukin innostavat omaa terveyskeskusjoukkuettaan parempaan ja kilpailukykyisempään asiakaspalveluun.

Terveyskeskusliiga kannustaa kehittämään valmennusratkaisuja, jotka sopivat terveyskeskusten perustoimintaan, mutta samalla innostavat parempaan ja kilpailukykyisempään asiakaskokemukseen.

Mitä teemme?

Sitra sparraa hakijoita hakemusten teossa, niiden valmennusohjelmien suunnittelussa sekä hakemusten TK-joukkueen kokoamisessa. Sitra myös kertoo toteuttamastaan Soteuttamo-TK-koulu-pilotista ja mitä siitä voi oppia hakemuksia tehdessä. Valitut valmennusohjelmat saavat lisäksi verkosto-työpajojen kautta tuekseen oppimismahdollisuuden muilta valmennusohjelmilta, sekä verkostoon kuuluvilta muilta maakunnilta esim. parhaiden terveyskeskuskäytäntöjen jakamisen kautta sekä verkostotapaamisiin osallistuvien asiantuntijoiden kautta.

Sitra tukee jokaista Valmennusliigaan valittua tahoa valmennusohjelman ulkoisten ostopalveluiden (esim. palvelumuotoiluosaamisen) rahoittamista 20-40 000 euron rahoitusavustuksella. Rahoitusavustuksen summa ja käyttökohteet perustuvat hakemuksessa esitettyyn valmennussuunnitelmaan.

Sitra ei osallistu valmennusohjelmien johtamiseen tai toteuttamiseen, tämän työn edellytämme kunkin hakijan resurssoivan itse. Sitra ei myöskään osallistu palkka-, matka- tai yleiskustannuksiin tai vastaaviin.

Missä mennään?

Hakuaika Huomisen terveyskeskus -valmennusliigaan on käynnissä NYT, ja päättyy 7.8.2018. Valmennusliigaan valitut jättävät valmennusraporttinsa 31.1.2019 mennessä. Liigan päätöstilaisuus pidetään 15.2.2019.

Kuka mukana?

Valmennusliiga toteutetaan yhteistyössä Sitran ja mukaan valittavien maakuntatoimijoiden, kuten maakuntaorganisaatioiden, kuntayhtymien tai sairaanhoitopiirien kanssa. Sitra on mukana osarahoittajana.

Valmennusliiga liittyy osaksi Sitran jo maakuntien kanssa käynnistämää ”Terveyskeskusten kilpailukyky”-verkostoa. Verkosto toimii työpajamuotoisesti vertaisoppimisen hengessä ja siinä ovat edustettuina lähes kaikki maakunnat.

TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT

Äkkiä kalenteri esiin!
23.8. 2018
Verkosto-työpaja
3.10. 2018
Verkosto-työpaja
13.12. 2018
Verkosto-työpaja
31.1. 2019
HTK-valmennusliigan valmennusraporttien palautus
15.2.2019
HTK-valmennusliigan päätöstilaisuus

Hakulomake löytyy täältä

(Muistathan lukea etukäteen myös haun ehdot sekä niiden lopusta löytyvän HTK-valmennusliigan rahoitussopimusmallin.)

Tärkeää tietoa

Yksityiskohdat ihan prikulleen

Yhteystiedot

Kerromme mielellämme lisää!

Mistä on kyse?