ILMANKOS – ILMASTONMUUTOS JA KANSALAISOSALLISTUMINEN TAMPEREELLA

AJANKOHTAISTA

Pyöräilijöitä Helsingissä
archived

Energiankorjuuaika

ILMANKOS on Tampereen kaupungin käynnistämä hanke, jonka tarkoituksena on edistää kaupunkilaisten ja järjestöjen konkreettista osallistumista ilmastonmuutoksen hillintään. Sitra rahoitti hankkeen ensimmäistä osaa. Jatkoon on saatu rahaa EU:lta.

Hankkeen tavoitteena on lisätä tamperelaisten tietoisuutta energian säästämisestä ja pitkällä tähtäimellä laskea kuntalaisten energiankulutusta. Samalla energiatehokkuus kytketään entistä vahvemmin mukaan Tampereen alueen kehittämistyöhön. Hanketta ovat toteuttaneet mm. Tampereen kaupungin ympäristötoimi ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus YTK.

Ilmankos-julkisuuskampanjan tavoitteena oli aktivoida kansalaisia ja järjestöjä osallistumaan paikallisen ilmastostrategian suunnitteluun ja toimeenpanoon. Kampanjan aikana on järjestetty mm. ideatyöpaja järjestöille, ilmastonmuutosaiheinen kuntavaalipaneeli ja Studia Generalia-luentosarja. Kampanja näkyi myös nettisivuilla sekä osana muita paikallisia kampanjoita.

Hankkeen opetuksia on koottu ja arvioitu, ja niitä hyödynnetään Tampereen kaupungin toiminnassa sekä Ilmankos-kampanjan mahdollisessa monistamisessa muihin kuntiin. Tutkimusosion tuottamat tulokset ja suositukset julkaistiin 31.3.2011 esitteessä, joka jaettiin kaikkiin Suomen kuntiin.

Pirkanmaan Maakuntahallitus myönsi 10.11. 2009 Tampereen seudun Ilmankos-hankkeelle EU-rahaa yli 128 000 euroa. Tämä rahoitus varmisti Sitran rahoituksella (2008-2009) alkaneen ja menestyksellisesti toimineen hankkeen jatkon ja laajenemisen.

ILMANKOS-hankkeen kotisivuille »

Lue lisää:

Esite Kuntalaiset mukaan. Kohti paikallista ilmastotyötä »
Loppuraportti »
Seurantaraportti »

Ota yhteyttä

ihmiset
Vesa-Matti Lahti
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia