KANSALLINEN PALVELUVÄYLÄ KOKEILUKÄYTTÖÖN

AJANKOHTAISTA

uutiset

Palveluväylälle vauhtia Espoon onnistuneesta kokeilusta

uutiset

Kansallisen palveluväylän rakentaminen käynnistyy

Poiminnat

HS: Sähköinen palveluväylä tehostaa julkisia palveluja

Terveystalon käytävä
uutiset

Palveluväylä puhutti positiiviseen sävyyn

Sairaanhoitaja
uutiset

Palveluväylä tie hyvään asiointiin ja palveluihin

MISTÄ ON KYSE?

Sitra rahoitti vuosien 2013 ja 2014 aikana Espoossa ja Lahdessa palveluväylän käytännön kokeiluja osana valtiovarainministeriön kansallista it-palveluarkkitehtuurin suunnittelua. Palveluväylä on tiedonvälityskonsepti – yhtenäinen tapa vaihtaa tietoja niin julkisten kuin yksityistenkin organisaatioiden välillä. Yhteisen palveluväylän kautta voidaan esimerkiksi hyödyntää olemassa olevia julkisten organisaatioiden tietoja useiden eri palvelujen tuottamisessa.

Suunnitellussa mallissa muun muassa henkilötiedot, terveystiedot ja viranomaisten rekisteritiedot ovat käytettävissä yhteisen palveluväylän kautta turvallisesti ja saumattomasti tietoa tarvitseville ja siihen oikeutetuille tahoille. Tieto haetaan aina alkuperäisestä lähteestään ja se on saatavilla monessa paikassa ajantasaisena. Palveluväylän avulla yksityishenkilö pääsee omiin tietoihinsa käsiksi ja määrätyiltä osilta voi myös päivittää tietojaan. Virosta haetulla mallilla halutaan lisätä ja sujuvoittaa sähköisiä palveluita kustannustehokkaasti.

Espoon kokeilu testasivat Viron X-road-ratkaisun sopivuutta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa. Tarpeellinen tieto on käytettävissä eri toimintoihin tarkoitettujen järjestelmien välillä. Espoossa hyödynnettiin hoitotyön ydinjärjestelmissä olevaa tietoa myös mobiilin kotihoidon järjestelmässä. Lahden kokeilussa palveluväylän todettiin tukevan työprosessien automatisointia, esimerkiksi akuutin hoitotyön lähetteen osalta. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on hyödyntää yhtenäistä tietojen siirron tapaa myös toimialarajat ylittäviin tarpeisiin.

Lisätietoja

Kari Kankaanhuhta, hankejohtaja, Espoon kaupunki, etunimi.sukunimi(at)espoo.fi
Pekka Piironen, projektipäällikkö, Lahden kaupunki, etunimi.sukunimi(at)lahti.fi

Espoon palveluväyläpilotin kokemuksia ja aineistot

Kokemuksia palveluväylästä -seminaarin tallenne, 15.5.2014 Kuntatalo 

Ota yhteyttä

ihmiset
Antti Kivelä
ihmiset
Kirsi Suomalainen
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?