Kestävyysmuutoksen johtajat -kiertotalouskurssi korkeakouluille

Päättynyt hanke 10/2017 – 9/2019

Helsingin ja Tampereen yliopiston yhteishankkeessa toteutettiin poikkitieteellinen Kestävyysmuutoksen johtajat -kiertotalouskurssi.

MISTÄ OLI KYSE?

Hanke oli osa kiertotalouskoulutusta kaikille koulutusasteille -kokonaisuutta, joka toteutettiin vuosina 2017-2019. Sitran visiona oli, että kaikkien valmistuneiden tulisi ymmärtää, mitä kiertotalous tarkoittaa hänen työnsä ja arkensa kannalta ja mitä päätöksiä ja tekoja hän voi tehdä kiertotalouden edistämiseksi. Tavoitteena oli lisätä kiertotalousosaamista Suomessa kehittämällä laajasti kaikille koulutusasteille eri näkökulmista katsovaa kiertotalousopetusta, materiaaleja, konsepteja sekä yhteistyötä. Kokonaisuuteen osallistui yli 50 oppilaitosta, koulutusorganisaatiota ja yritystä.

Mitä saatiin aikaan?

Hankkeessa tuotettiin Leadership for sustainable change -verkkokurssi. Kurssi antaa opiskelijalle välineitä tarttua aikamme isoihin kestävyyshaasteisiin ja viedä läpi muutoshankkeita erilaisissa organisaatioissa. Se soveltuu loistavasti eri alojen opiskelijoille, mutta on myös hyvää täydennyskoulutusmateriaalia aiheesta kiinnostuneille.

Helsingin yliopiston MOOC-alustalle rakennettiin 5 opintopisteen opintokokonaisuus, joka pitää sisällään videoita, tehtäviä sekä Muutosagentti-projektityön, jossa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa konkreettisen muutosprojektin.  Muutosagentti-projektityössä opiskelija hahmottelee oman asiantuntijuusalueensa tai valitsemansa kiertotalouden aihepiirin kestävyyshaasteita. Opiskelija valitsee yhden muutoshaasteen ja tekee siihen kurssin aikana oppimansa perusteella toteutussuunnitelman. Kokonaisuus toteutettiin englanniksi.

Materiaaliin tuotettiin myös opettajan opas, jonka perusteella minkä tahansa alan korkeakouluopettaja voi toteuttaa kurssin korkeakoulussaan.

Tutustu verkkokurssiin ja opetusmateriaaleihin.

Kuka oli mukana?

Sitra rahoitti hanketta ja Sitran puolelta hankevastaavina olivat Riitta Silvennoinen ja Nani Pajunen. Hanke toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston ilmakehä-, kestävyys- ja käyttäytymistieteiden sekä Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kanssa.

OTA YHTEYTTÄ

ihmiset
Nani Pajunen
Johtava asiantuntija, Kestävyysratkaisut

Mistä on kyse?