Kiertotaloutta ammatilliseen koulutukseen ja yrittäjyyskasvatukseen

Hankkeessa kehitetään työpaja, jota ammatilliset oppilaitokset, lukiot ja ammattikorkeakoulut voivat soveltaa johdantona kiertotalouteen.

Mistä on kyse?

Kiertotalous tarjoaa myönteisiä toimintamahdollisuuksia ja tulevaisuuskuvia, joita nuoret, mutta myös aikuiset, tarvitsevat uhkakuvien vastapainoksi. Kiertotalous edellyttää uudenlaista ajattelua niin yrityksiltä kuin asiakkailtakin. Ajattelumme uudistuu oman kokeilemisen ja vuorovaikutuksen kautta.

Kun kilpailu luonnonvaroista maailmassa kovenee ja asiakkaiden tietoisuus planeetan rajoista kasvaa, resurssiviisas toiminta on yritykselle kilpailuetu, jopa elinehto. Onkin tärkeää, että yrityksen perustamista harkitsevat ammattilaiset ymmärtävät kiertotalouden mahdollisuudet. Toisaalta tarvitaan myös kuluttajakasvatusta, joka luo kysyntää resurssiviisaille palveluille ja tuotteille.

Mitä teemme?

Tuotamme yhteistoiminnalliseen ja pelilliseen oppimiseen perustuvan työpajan, joka toimii ajattelua kehittävänä ja innostavana johdantona kiertotalouteen. Työpajasta vastaa SYKLI yhteistyössä Nuori Yrittäjyys ry:n kanssa, ja paja pilotoidaan hankkeen kolmessa oppilaitoksessa.

Työpajan jatkumoksi Omnia ja Sakky kehittävät oppimiskokonaisuudet, jotka sisällytetään oppilaitosten tutkinto-opiskelijoiden yrittäjyysopintojen kokonaisuuksiin. Sakkyssä kiertotalous viedään myös osaksi kehitteillä olevaa kestävän kehityksen OmaPolkua. Syklissä kiertotalous integroidaan ympäristöalan erikoisammattitutkintoon. Nuori Yrittäjyys ry puolestaan vie kiertotalouden sisällöt osaksi yrittäjyyskasvatuksen ohjelmiaan toisella asteella ja toteuttaa yhteistyössä SYKLIn kanssa verkkopohjaisen työkalun, jonka avulla nuoret voivat testata ja kehittää yritysideaansa kiertotalouden näkökulmasta.

Hankkeessa tuotettavat menetelmät ja aineistot julkaistaan soveltuvin osin verkossa, ja ne ovat kaikkien ammatillisten oppilaitosten, mutta myös lukioiden ja ammattikorkeakoulujen käytettävissä.

Kuka on mukana?

Hanketta koordinoi Suomen ympäristöopisto SYKLI. Hankekumppaneita ovat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Savon koulutuskuntayhtymä Sakky ja Nuori Yrittäjyys ry. Lisäksi asiantuntijana on mukana energiatehokkuuskonsultointia tarjoava Green Coal Mining Oy.

Missä mennään?

Hanke käynnistyy vuoden 2017 lopussa. Sisältöjä ja menetelmiä kehitetään ja pilotoidaan keväällä 2018. Ne otetaan hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa käyttöön lukuvuoden 2018-2019 alusta lähtien. Työpaja, verkkotyökalu ja soveltuvin osin myös kiertotalousoppimisen kokonaisuudet jaetaan verkossa muiden oppilaitosten saataville syksyllä 2018, jolloin myös järjestetään viidellä paikkakunnalla koulutusta ammatillisille opettajille. Aineistot viimeistellään vuoden 2019 alussa hankeoppilaitoksista ja muista oppilaitoksista saadun palautteen perusteella. Hanke päättyy maaliskuussa 2019.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?