Kiertotaloutta liiketoiminnan perustutkintoon

Luksia kehittää kierrätystavaratalo-oppimisympäristön joustavasti ja opiskelijalähtöisesti etenevään liiketoiminnan perustutkinnon opiskeluun.

Mistä on kyse?

Luksia kehittää liiketoiminnan perustutkinnon opiskeluun uutta oppimisympäristöä, joka korvaa suurelta osin perinteisen luokkaopetuksen. Uusi oppimisympäristö on nimeltään Kierrätystavaratalo ja se tulee myymään muun muassa sille lahjoitettuja vaatteita, kodintavaroita, kirjoja, urheiluvälineitä ja huonekaluja. Tuotteita voidaan myydä sellaisenaan, korjattuna tai tuunattuna. Myyntikelvottomista tuotteista kertyvästä materiaalista valmistetaan Luksiassa myös erilaisia uusia tuotteita. Lisäksi Kierrätystavarataloon otetaan myyntiin kiertotaloutta edistävien yritysten tuotteita, jotta opiskelijat saavat harjoitella erilaisten kestävästi valmistettujen tuotteiden myyntiä ja markkinointia sekä tarkastella asiakkaiden kulutustottumuksia.

Mitä teemme?

Uuden opetussuunnitelman mukaiset toteutussuunnitelmat liiketoiminnan perustutkintoon laaditaan Luksiassa niin, että tekemällä oppiminen omassa uudessa oppimisympäristössä korvaa perinteistä luokissa tapahtuvaa teoriaopetusta. Kierrätystavaratalon toiminnassa tehdään myös laajaa alojen välistä yhteistyötä Luksian sisällä. Kiertotalouden teemat ovat luonnollinen osa Luksian tulevaa toimintaa ja koko liiketoiminnan perustutkinnon opetusta.

Kuka on mukana?

Luksian opiskelijat ja useat opettajat ovat mukana kehittämässä Kierrätystavarataloa. Sekä kehitystyö että työskentely Kierrätystavaratalossa sisällytetään opiskelijoiden tutkintoihin. Opiskelijoiden kanssa tutustutaan muihinkin kierrätysmyymälöihin kuten SPR-kontit, HSY-kierrätyskeskukset ja UFF-myymälät. Luksia tekee myös yhteistyötä useiden muiden oppilaitosten kanssa, jotka uudistavat kiertotalouden opetusta.

Missä mennään?

Idea Luksian omasta oppimisympäristöstä ja Kierrätystavaratalosta syntyi keväällä 2017. Oppimisympäristö suunnitellaan lukuvuoden 2017–2018 aikana ja myymälä on tarkoitus avata syksyllä 2018.

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?