KULTTUURIOSAAMINEN KANSALLISEN KILPAILUKYVYN RAKENTAJANA

Tavoitteet  

Hankkeessa kartoitettiin kulttuurin muuttuvaa roolia ja mahdollisuuksia taloudessa ja yhteiskunnassa.    Tutkimushankkeen tavoitteena oli selvittää:

Tulokset  

Suomen kannalta on ratkaisevaa ymmärtää, että kilpailukyvyn turvaaminen edellyttää osaamispohjan laajentamista. Tulee löytää luoviin toimialoihin liittyvä valtava osaamis- ja kehityspotentiaali ja tehdä tästä tulevan kansallisen kilpailukyvyn kulmakivi.

Hankkeen tuloksena syntyi Kirja Luovaan talouteen – Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana, johon on koottu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, jotta luovuutta voitaisiin hyödyntää täysipainoisesti kilpailuetuna.

Tulosten tueksi koottiin myös näyttely, johon muun muassa eri alojen vaikuttajat tekivät omia ”luovuustöitään”. Lisäksi aiheesta järjestettiin kaksi asiantuntijaseminaaria, joissa keskusteltiin talouden ja kulttuurin yhteistyöstä.

Suurin haaste oli liike-elämän näkökulman kytkeminen ajankohtaiseen kulttuuri- ja taidepoliittiseen keskusteluun. Tässä onnistuttiin ”luovuuden” käsitteen avulla, joka oli lehdistössä monipuolisessa keskustelussa.

Tekijät  

Sitran tutkimushankkeen toteutuksesta vastasi Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ja projektijohtajana toimi professori Markku Wilenius.  

Julkaisu

Luovaan talouteen – Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana M. Wilenius Edita, Helsinki, 2004

Ota yhteyttä