Muutoksen menetelmät

Miten yhteiskunnallista muutosta tehdään? Muutoksen menetelmät -hankkeessa rakennamme, kokoamme ja kehitämme työkaluja muutoksentekijöille ja innostamme kestävän tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä.

Mistä on kyse?

Tulevaisuus ei tapahdu, se tehdään. Jotta muutoksia kohti kestävämpää tulevaisuutta syntyy, jonkun on nähtävä ongelma, kehitettävä ratkaisu ja saatava muut mukaan.

Vastataksemme aikamme suuriin haasteisiin, tarvitsemme monipuolisia kyvykkyyksiä tehdä muutosta kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Kyvykkyyksiä voi kehittää kokeilemalla, yhdessä oppimalla ja uusia lähestymistapoja, menetelmiä ja työkaluja soveltamalla.

Sitran uuden strategian ohjaamana haluamme löytää yhä parempia keinoja auttaa ja tukea muutoksentekijöitä. Etsimme Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen tiimissä vastauksia kysymykseen, miten vahvistaa yhteiskunnallista muutoksentekokyvykkyyttä ja kykyä sekä halua toimia yhdessä. Tämä edellyttää yhteistyötä tukevien prosessien ja sitä mahdollistavien rakenteiden luomista ja muutoksen menetelmien kokoamista, kehittämistä ja jakamista avoimesti hyödynnettäväksi. Lisäksi haluamme kantaa kortemme kekoon ratkaisukeskeisen ja yhteistyöhön innostavan kulttuurin luomisessa.

Miten vahvistaa kykyä yhteiskunnalliseen muutokseen ja halua tehdä kestävää muutosta yhdessä?

Mutta miten yhteiskunnallista muutosta tehdään käytännössä? Minkälaista osaamista ja minkälaisia työkaluja siihen tarvitaan? Miten tulevaisuuteen voi parhaiten vaikuttaa?

Mitä tehdään?

Muutoksen menetelmät -hankkeessa on tavoitteena kehittää yhteiskunnallisen muutoksen menetelmiä, lähestymistapoja ja työkaluja avoimesti kaikkein käytettäväksi. Lisäksi lisäämme ymmärrystä siitä, mitä muutoskyvykkyys on nyky-yhteiskunnassa, keitä muutoksentekijät ovat ja millaisia kipukohtia heillä on ja mitä he tarvitsevat. Tuotamme sisältöä, joka vahvistaa ymmärrystä muutoskyvykkyyden osa-alueista, teemme aktiivista verkostotyötä muutoksentekijöiden yhteen saattamiseksi ja kehitämme muutoksentekijöiden tuen kokonaisuutta.

Missä mennään?

Pohjaa menetelmäkehitykselle on rakennettu osana Sitran jokapäiväistä työtä jo pitkään. Viimeisimpänä kehitystä on tehty osana omaa tulevaisuuslaboratoriota, Sitra Labiä sekä esimerkiksi Innovaatioportfoliot-hanketta. Sitra Labissä koulutamme muutoksentekijöitä, autamme organisaatioita ja yhteisöjä hyödyntämään uusia muutoksen tekemisen lähestymistapoja. Aiheisiin sukeltamisen lisäksi kysymme aina, miten muutos tehdään niin että synnytetty ajattelu ja luodut ratkaisut ovat kestäviä ja vaikuttavia. Käytettyjä menetelmiä on ammennettu seuraavista lähestymistavoista: yhteiskehittäminen, systeemiajattelu, muotoiluajattelu, dialogi, kokeilukulttuuri, tulevaisuus- ja vaikuttavuusajattelu.

Mitä jokaisen yhteiskunnallista kehitystyötä tekevän tulisi ymmärtää erilaisista lähestymisvoista ja miten valita juuri oikeat menetelmät kuhunkin tilanteeseen?

Finnish Changemaker Map -kartoituksessa tunnistimme suomalaisia muutoksentekijöitä ja kartoitimme heidän yhteyksiään sekä toisiinsa että heitä tukeviin organisaatioihin. Tavoitteena oli ymmärtää mitä tarpeita muutoksentekijöillä Suomessa on, mitä trendejä muutoksentekijöiden keskuudessa on havaittavissa ja miten eri toimijat voivat tukea muutoksentekijöitä, jotta heidän yhteiskunnallinen vaikuttavuutensa kasvaa entisestään.

Juuri nyt syvennämme ymmärrystä yhteiskunnallisen muutokseen tarvittavista kyvykkyyksistä ja kokoamme ja kehitämme yhdessä keinoja, joiden avulla muutoksen aikaansaamista voidaan tukea.

Tuloksena syntyy ymmärrystä suomalaisen yhteiskunnan muutoskyvystä sekä työkalupakki kestävän muutoksen tekemiseksi.

Ketä on mukana?

Kartoitusta suomalaisten muutoskyvykkyyksistä teemme yhteistyössä Sitran koulutustoiminnan alumniverkoston kanssa. Alumnijoukkomme on jo lähes 600 päinen poikkiyhteiskunnallinen muutoksentekijä- ja vaikuttajayhteisö, josta kukin on osallistunut joko Elinvoima-foorumeihin (2010-2015), Sitra Lab -koulutusohjelmaan (2018-) tai Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksiin (2013-).

Muutoksen menetelmien ja työkalujen testaamiseen haemme kumppaneita ja järjestämme avoimia tilaisuuksia syksyllä 2021.

Aikataulu

Näin työ etenee.
2019-
Sitra Lab ja Innovaatioportfoliot-hanke

Pohjatyö menetelmäkehitykselle Sitra Lab -koulutusohjelmassa ja Innovaatioportfoliot-hankkeessa.

2020
Muutoksentekijöiden kartoitus ja käyttäjäymmärrys

Tunnistimme suomalaisia muutoksentekijöitä, kartoitimme yhteyksiä ja analysoimme trendejä sekä selvitimme tarpeita kehitettävälle menetelmien kokonaisuudelle

Syksy 2021
Mitä on muutoskyvykkyys ja miten sen rakentamista voidaan tukea?

Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen alumnit kokoavat karttaa yhteiskunnalliseen muutokseen tarvittavista kyvykkyyksiä ja ideoivat keinoja, joilla näitä voidaan kehittää.

2021-2022
Työkalujen kokoaminen ja testaaminen

Muutoksen työkalujen kokoaminen ja testaaminen nopeissa yhdessä kehittämisen sprinteissä kumppaneiden kanssa.

2022
Muutoksen menetelmät, lähestymistavat ja työkalut kaikkien käyttöön

Ajankohtaista

Sukella syvemmälle.

Ota yhteyttä

Tulevaisuus tehdään yhdessä!

Mistä on kyse?