Muutoksen menetelmät

Jokaisella meistä on muutospolku. Muutoksen menetelmät rakentaa, kehittää ja kokoaa työkaluja muutoksentekijöille ja muutoksentekijöiksi haluaville. Innostamme kestävän tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä.

Mistä on kyse?

Suomi menestyy vain rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.​

Sitran päivitetyn strategian yhtenä painopisteenä on yhteiskunnallisen muutoskyvyn lisääminen. Sitran Muutoksen menetelmissä opimme yhdessä, luomme oppimisen edellytyksiä ja tuomme ihmisiä yhteen oppimaan muutoskyvykkyyttä sekä työstämään vaikuttavia keinoja ja menetelmiä muutokseen.

Muutoksen menetelmät antaa välineitä, joiden avulla suunnistaa kohti muutosta. Muutoksen maastossa selviää, miten tulevaisuuteen voi parhaiten vaikuttaa, miten yhteiskunnallista muutosta tehdään käytännössä sekä minkälaista osaamista ja työkaluja muutokseen tarvitaan.

Muutos on halua, kykyä ja mahdollisuuksia

Uskomme, että jokainen meistä on muutoksentekijä ja jokaisella meistä on muutospolku. Muutoksen menetelmät innostaa, herättää kokeilemaan ja tukee suomalaisia kasvamaan muutoksentekijöiksi omimmalla maaperällään – olipa kyse lähiyhteisöstä, kaupunginosasta, kunnasta, koulusta, yhdistyksestä tai yrityksestä.

Mutta tuttu ei riitä.

Jotta voimme olla vaikuttavia, tavoittelemme muutosta myös laajemmissa järjestelmissä. Systeemiseen muutokseen tarvitaan paitsi yksilön omia kykyjä, myös organisaation ja yhteiskunnan yhteistoimintaa. Muutoksen voima voi innostaa ja yhdistää kokonaisia sektoreita yhteen, rakentamaan tulevaisuutta.

Yhteiskunnan on taas oltava se, joka pitää huolen siitä, että rakenteet mahdollistavat kaikkien muutoksen tekemisen.

Näistä lähtökohdista ponnistamme

Sitrassa on tehty muutoksen menetelmien ja työkalujen kehitystä jo pitkään. Käytettyjä menetelmiä on ammennettu seuraavista lähestymistavoista:

  • yhteiskehittäminen
  • systeemiajattelu
  • muotoiluajattelu
  • dialogisuus
  • kokeilukulttuuri
  • tulevaisuus- ja vaikuttavuusajattelu

Muutoksen menetelmien taustalla vaikuttaa myös keväällä 2021 tehty Finnish Changemaker Map -kartoitus.  Siinä tunnistimme suomalaisia muutoksentekijöitä. Halusimme ymmärtää, mitä ja millaisia tarpeita muutoksentekijöillä Suomessa on, mitä trendejä muutoksen tekemisessä on havaittavissa ja miten eri toimijat voivat tukea muutoksentekijöitä, jotta heidän yhteiskunnallinen vaikuttavuutensa kasvaa entisestään.

Muista hyväksi havaitut

Muutoksen menetelmien lähtökohtana ovat myös aiemmat, Sitrassa kehitetyt ja jo monien käytössä jo olevat menetelmät, muun muassa:

Ajankohtaista

Sukella syvemmälle.

Ota yhteyttä

Tulevaisuus tehdään yhdessä!

Mistä on kyse?