Rahoitushaku: Kuntalaisten osallistuminen kunnan talouden suunnitteluun 2023

Keväällä 2023 etsimme kuntia kokeilemaan uusia tapoja, joilla kuntalaiset voivat osallistua talouden suunnitteluun. Haku päättyi 14.6.2023.

Rahoitushaku päättyi 14.6.2023. Tietoa rahoitettavista kokeiluista ja hankkeen etenemisestä päivitetään hankesivulle.

Sitra avasi rahoitushaun vuonna 2024 toteutettaville kokeiluille lokakuussa 2023.

Mistä on kyse?

Sitra avaa rahoitushaun, jonka tavoitteena on saada kokeilemalla näyttöä kuntalaisten osallistumisesta kunnan talouden suunnitteluun, pitkäjänteisen ja kestävän taloudenpidon vahvistamiseksi.

Kokeilussa kunta kokoaa satunnaisotannalla kuntalaispaneelin, joka tukee vuoden 2024 talousarvion ja/tai taloussuunnitelman laatimista normaalin budjetointiprosessin yhteydessä. Paneelin käytössä on riittävä talousdata ja muut olennaiset tiedot.

Paneeli puntaroi eri vaihtoehtoja ja ottaa kunnan strategian pohjalta kantaa parhaiden toimenpiteiden valintaan tai aiempien toimenpiteiden arviointiin. Paneelin työskentelyn taustaksi voidaan järjestää myös avoin kuntalaiskysely tai asukasilta/iltoja.

Kokeilut toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Sitra tukee kokeiluja kunnan työhön ja hankintoihin kohdistuvalla rahoituspanoksella, menetelmäosaamisella sekä paneelin työskentelyä tukevan konsultin työpanoksella.

Perustamme samalla myös kehittämisverkoston kaikille aiheesta kiinnostuneille kunnille ja alan toimijoille. Kokeilujen tulokset ovat kaikkien kuntien käytettävissä jatkossa.

Rahoitushaku on osa Kuntalaisten osallistuminen kuntien talouden suunnitteluun -hanketta.

Hakuohjeet 

Kuka voi hakea?

Etsimme mukaan kahta pienehköä ja ketterää kuntaa (enintään noin 20 000 asukasta), jotka kumpikin toteuttavat oman kokeilunsa.

Kunta voi osallistua rahoitushakuun yhdellä tai usealla eri hakemuksella, jotka täyttävät arviointikriteerit. Mukaan valitaan enintään yksi hanke kuntaa kohti.

Mitä odotamme kokeiluilta?

Arvioimme hakemuksia seuraavien kriteerien avulla:

Kokeilu voi kytkeytyä talouden suunnittelun tai sen toteutumisen arvioinnin osaksi esimerkiksi budjettikehysten, yhdistelmäbudjetin, tasapainotusratkaisun tai arviointikertomuksen laatimisen yhteydessä tai muulla mielenkiintoisella tavalla.

Sitra tekee ratkaisun mukaan otettavista hakijoista. Hakemusten arvioinnin tukena se voi käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita.

Rahoituksen määrä

Kokeiluiden rahoitus on korkeintaan 30 000 euroa kokeilua kohti, kahdelle eri kokeilukunnalle.

Sitran myöntämän tuen suuruus voi olla 50–100 % kunnan toteuttaman hankkeen kustannuksista.

Rahoitushaun ja myönteisen rahoituspäätöksen perusteella myönnettävällä rahoituksella voidaan kattaa ainoastaan sellaisia hankekustannuksia, jotka on määritelty Sitran rahoitushankkeen seuranta- ja kululiitteessä.

Sitra ei korvaa hakijalle mitään hakukuluja eikä rahoitukseen liittyviä mitään muita kuluja.

Miten haen mukaan?

  1. Lue huolellisesti rahoitushaun ohjeet ja säännöt sekä liitteet (alla). Täytä hakulomake ja lähetä se Sitralle osoitteeseen pauli.saloranta@sitra.fi. Liitä lomakkeeseen vapaamuotoinen alustava kokeilusuunnitelma (max 2 A4-sivua) ja täytetty kustannusarviolomake. Kokeilusuunnitelmasta tulee ilmetä vähintään arviointikriteerien mukaiset asiat.
  2. Järjestämme hakijalle mahdollisimman pian sitralaisten kanssa etätapaamisen, jossa keskustellaan tarkemmin hakemuksesta ja mahdollisen rahoituksen yksityiskohdista.
  3. Sitra valitsee kokeiluiden osallistujat aikataulun mukaisesti. Kokeiluihin valittavat hakijat tekevät tarkennetun hankesuunnitelman, jonka pohjalta tehdään rahoituspäätökset ja rahoitussopimukset Sitran ja hakijan välillä.
  4. Hakijat, joita ei valita kokeiluihin, kutsutaan mukaan vapaaehtoiseen kehittämisverkostoon. Verkoston työskentelytavasta ilmoitetaan erikseen.

Aikataulu

3/2023

Rahoitushaku alkaa 17.3.2023.

Hae mukaan!

6/2023

Kokeilujen viimeinen hakupäivä on 14.6.2023.

Valinnat tehdään viimeistään 20.6.2023.

12/2023

Kokeilut päättyvät vuoden 2023 lopussa.

Ota yhteyttä

Jäikö jokin asia askarruttamaan?

ihmiset
Pauli Saloranta
Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Mistä on kyse?