SELVITYS INTIAN YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAMARKKINOIDEN MAHDOLLISUUKSISTA SUOMALAISYRITYKSILLE

Hankkeessa kartoitettiin Intian ympäristömarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia suomalaisille kansainvälistyville ympäristöalan yrityksille. Hankkeessa toteutettiin myös erillinen kartoitus mahdollisista Intiassa toteutettavista päästövähenemähankkeista (CDM-mekanismi).  

Hankkeen tulokset julkaistiin 5.6.2006 Sitran raportteja -sarjassa Opportunities for Finnish Environmental Technology in India (Sitra Reports 63).

Tilaa raportti tai lataa se pdf-muodossa»