SOTE-PALVELUPAKETTIPILOTTI: SIUN SOTE

Siun sote on uusi sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistävä kuntayhtymä Pohjois-Karjalan ja Heinäveden kunnan alueella. Siun soten osuus pilotoinnissa keskittyy Sitran tavoitteiden mukaisesti erityisesti tiekartan laatimiseen, jonka pohjalta palvelupaketti-toimintamalli voidaan ottaa käyttöön valtakunnallisesti mahdollisilla tulevilla sote-yhteistoiminta-alueilla erityisesti palvelujen järjestämistä jäsentävänä ja uudistavana työkaluna. Tiekartan laatiminen koostuu viidestä osakokonaisuudesta:

1. Yhteensä 12 palvelupakettiin liittyen toteutetaan pilottivaiheessa tiedonkeruu ja raportointirakenteen testaus siten, että se tukee kansallista sote-tietotuotannon ja tilastoinnin sekä näiden uudistamisen vaatimuksia. Lisäksi linjataan IC toteutusta.

2. Pakettien yhteisen tason eli valtakunnallisen tarkastelun minimitason määrittelyä yhteistyössä Sitran, STM:n ja THL:n kanssa.

3. Palvelupakettien ja sote-palveluiden tuotteistamisen roolien, yhtymäkohtien ja sisällöllisen yhteensovittamisen kuvaaminen sekä testaaminen vuoden 2014 talousluvuilla.  Asiakaskohtaisen datan hyödyntäminen hoitoketjujen kehittämisessä.

4. Palvelupakettien ja alueen oman organisoinnin yhdistäminen ja palvelupakettien testaus sosiaali- ja terveyspalveluiden alueellisen ohjauksen työkaluna.

5. Palvelupakettien käyttö työkaluna kustannusten jaossa tuottajille ja toisaalta kunnille.  Tämä osakokonaisuus tukee ja edistää myös Siun soten käynnistämisvaihetta.

Yhteyshenkilöt:

Eero Vaissi, vanhempi neuvonantaja, eero.vaissi@sitra.fi, puh. 0294 618 991

Karoliina Ohrankämmen, asiantuntija, karoliina.ohrankammen@sitra.fi, puh. 0294 618 231

Tuula Kiviniemi, kehittämisasiantuntija, tuula.kiviniemi@jns.fi, puh. 050 428 5100

Ota yhteyttä

ihmiset
Eero Vaissi
ihmiset
Karoliina Ohrankämmen