SOTE-PALVELUPAKETTIPILOTTI: TAMPEREEN KAUPUNKI

Tampereen pilotoinnin osuus keskittyy Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelupaketin sisällölliseen määrittelyyn ja käyttöönoton testaukseen isossa organisaatiossa. Tavoitteena on myös arvioida Tampereen tilaaja-tuottaja – mallin kokemusten pohjalta kehitteillä olevan palvelupaketti-mallin soveltuvuutta sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaukseen ja järjestämiseen kansallisesti.

Pilotin tavoitteet:

  1. Toteutetaan haasteellisen Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelupaketin sisällöllinen määrittely ja malli siitä, miten paketti saadaan toteutettua isossa organisaatiossa.
  2. Arvioidaan Tampereen tilaaja-tuottaja – mallin kokemuksen pohjalta Sitran yhteistyössä kehittämää palvelupaketti-mallia kansallisen sosiaali- ja terveyspalveluiden ohjauksen ja järjestämisen työkaluna.

 Pilotin tehtävät:

  1. Toteutetaan Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelupaketin tiedonkeruu- ja raportointirakenteen määrittely siten, että se tukee kansallista sote-tietotuotannon ja tilastoinnin sekä näiden uudistamisen vaatimuksia.
  2. Toteutetaan Kuntoutuksen palvelupaketin suoritteiden ja kustannusten laskenta.
  3. Määritellään Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelupaketteihin yhteistyössä sidosryhmien (THL, STM) kanssa vaikuttavuus, laatu ja suorituskyky-indikaattoreita.
  4. Laaditaan yhteenveto tilaaja-tuottaja – mallin näkökulmasta palvelupaketti-mallin vahvuuksista ja kehittämiskohteista kansallisen ohjauksen näkökulmasta.

Yhteyshenkilöt:

Eeva Päivärinta, johtava asiantuntija, eeva.paivarinta@sitra.fi, puh. 0294 618 258

Kristiina Lumme, projektipäällikkö, kristiina.lumme@tampere.fi, puh. 040 849 2692