SUOMI ENERGIAVIISAUDEN EDELLÄKÄVIJÄKSI

AJANKOHTAISTA

Poiminnat

Vetyä voi käyttää uusiutuvan energian varastoinnissa

Poiminnat

Suomalaiset aurinkoenergiatoimijat katalogissa

uutiset

Rakennusten elinkaarimittareita pilotoidaan nyt

Poiminnat

Energiatehokkuutta korjausrakentamiseen ja uudistuvat energiatodistukset

Poiminnat

Strategiapäivitys tuo lisätoimia energia- ja ilmastotavoitteiden toteuttamiseen

Poiminnat

Lakiehdotus poistaisi tuulivoiman tutkaesteitä

Poiminnat

Nastolaan uusi energiaomavarainen pientaloalue

Poiminnat

YLE: Energianeuvonnan saatavuus Pohjanmaalla paranee

Poiminnat

Motiva: Kuluttajien alueellinen energianeuvonta laajenee 2013

uutiset

Pekka Seppälästä Vuoden Rakennustarkastaja 2013

uutiset

Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo haussa

Poiminnat

Aluelämpö-lähienergiaratkaisun kokeilukortti

Poiminnat

Energiapainia Tampereella 14.2. ja Oulussa 21.2.

Tuulivoima on varteenotettava energiamuoto Suomessa
Poiminnat

Vapaavuori ihmettelee, jos paikkoja tuulivoimalle ei löydy

Kuopion opiskelija-asuntosäätiön Kuopaksen nollanenergiatalo
Poiminnat

Kuopion nollaenergiatalo tuotti sähköä muillekin

ERA17-toimintaohjelman logo
Poiminnat

Oulun kaupungin ERA17-tiekartta

Tammikuussa 2010 asuntoministeri Jan Vapaavuori kutsui Sitran ja Tekesin kanssa laajan asiantuntijajoukon yhteen kartoittamaan parhaat keinot energiaviisauden edistämiseen. Tämän työn tulos on toimintaohjelma ERA17 – Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika 2017.

Energiaviisaalla rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan energiatehokasta, vähäpäästöistä ja laadukasta rakennettua ympäristöä, jossa ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämät toimenpiteet on otettu käyttöön. Energiaviisaus koostuu monesta eri tekijästä: maankäytöstä, uudis- ja korjausrakentamisesta, rakennusten ylläpidosta ja uusiutuvan energian hyödyntämisestä.

Rakennetun ympäristön energiatehokkuudella on ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ratkaiseva rooli. Rakennukset ja rakentaminen vastaavat noin 40 prosentista kaikesta energiankulutuksesta ja päästöistä. Jos mukaan otetaan liikenteestä aiheutuvat päästöt, rooli on vielä merkittävämpi.

ERA17-toimintaohjelman laatimiseksi toteutettiin seuraavat taustaselvitykset:

ERA17-toimintaohjelmassa on tunnistettu 31 toimenpide-ehdotusta. Toimenpiteet eivät ole keskenään samankokoisia tai samanarvoisia. Osa niistä kohdistuu lyhyelle, osa pitkälle aikavälille; joitain toimenpiteistä on jo ryhdytty toteuttamaan ja osa vaatii yhä jatkokehittelyä. Yhteistä useimmille toimenpiteille on se, ettei niitä voi mikään taho toteuttaa yksin. Energiaviisaan elämän rakentamiseen tarvitaan niin kansalaisia, yrityksiä, kuntia kuin valtiotakin.

ERA17-toimintaohjelman toteuttamisesta vastaa seurantaryhmä, joka aloitti toimintansa 21.1.2011. Seurantaryhmään kuuluvat Asunto-, toimitila ja rakennuttajaliitto RAKLI ry, Rakennusteollisuus RT ry, Sitra, Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Kuntaliitto, Tekes ja ympäristöministeriö.

Vuonna 2017 Suomi täyttää 100 vuotta. Vielä 30 vuotta sitten olimme energiakriisin seurauksena energiatehokkuuden edelläkävijöitä. ERA17 kannustaa Suomea ottamaan takaisin paikkansa energiaviisauden kärkimaana ja saavuttamaan vuodelle 2020 asetetut päästötavoitteet jo Suomen juhlavuonna 2017. Päämääränä on, että vuonna 2050 Suomessa on maailman paras rakennettu ympäristö.

Lue lisää ERA17:sta »
Katso ERA17-video »
Lataa ERA17-raportteja »
Lataa ERA17-esitteitä »
Lataa muita ERA17-aineistoja »

Ota yhteyttä

ihmiset
Tuula Sjöstedt
Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Mistä on kyse?